zelf reflecterend ©

 

home  

KUNST  

SCHILDERIJEN  

TEKENINGEN  

FOTOGRAFIE  

kastelen/ruÔne's  
modelfotografie  
stolpboerderijen  
carnaval  

PROJECTEN  

contact/verkoop  FOTOGRAFIE

carnaval

   De carnavalsfoto's hier getoond, zijn in 2014 gemaakt, net buiten de bebouwde kom van Lamswaarde.
   Het stratenplan van dit Zeeuws-Vlaamse dorpje vereist een gedeeltelijke omloop van de stoet buiten het eigenlijke dorp, hetgeen een extra bevreemdende situatie met zich meebrengt. De optocht gaat door een stukje poldergebied zonder enige toeschouwers.
   Dit gegeven heeft me de mogelijkheid geboden een uitzonderlijke fotoreeks te creeŽren, waarin ik getracht heb een aanzienlijk minder vrolijke kant van het vertoon te laten zien, dan ermee bedoeld wordt. Het is een verlaten rariteiten parade geworden, bestaand uit silhouetten van bizarre, bijna monsterlijke schepsels. De felle kleuren zijn doeltreffend geŽlimineerd door de dominantie van een oppermachtige zon. In combinatie met een zo laag mogelijke camerahoek is zo een zeldzaam interessante skyline ontstaan.