home
graancirkel websites
klik voor artikel
klik voor video's
klik voor artikel
klik voor artikel
klik voor artikel

  contact

GRAANCIRKELS

BEELDTAAL GEWASFORMATIES

DIAPRESENTATIE


   Randell heeft zich sinds vele jaren intensief met graancirkels bezig gehouden. Hij bezoekt ze trouw ieder jaar in Engeland, fotografeert ze onder andere vanuit de lucht, heeft een boek over het fenomeen geschreven en publiceert regelmatig artikelen over dit onderwerp op deze website. (klik op de index hiernaast)

   

Over de lezing:

   Tijdens de lezing zal in het kort worden ingegaan op de veelzijdigheid van het graancirkelfenomeen, om vervolgens de aandacht te concentreren op het aspect van de beeldtaal waarvan het fenomeen zich rijkelijk bedient en waarin Randell gespecialiseerd is. De telkens terugkerende strijdvraag over de veronderstelde herkomst van de mysterieuze formaties is voor de spreker van ondergeschikt belang. Dit neemt niet weg dat er genoeg materiaal naar voren zal komen waaruit ieder voor zich, zijn of haar conclusies kan trekken.

   
Performing at the Silent Center for Information and CoŲrdination, 2013.
(Stills from video thanks to Solarstar Graham)

   Veel interessanter is, volgens Randell, het vertolken van de raadselachtige boodschappen die voor de mensheid ter bestudering in de velden zijn neergelegd. Deze behandelen zeer uiteenlopende onderwerpen op een doorgaans geniale wijze. Sublieme artistieke schoonheid en wetenschappelijk diepgaand inzicht blijken vaak hand in hand te gaan. Schijnbaar zonder enige moeite haakt het fenomeen in op de allernieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen om er doodleuk extra accurate informatie aan toe te voegen! Wie er oog voor heeft begrijpt het belang van dit fenomeen voor de ontwikkeling van de mensheid in deze bijzonder verwarrende tijd van grote politieke aardverschuivingen, extreme technologische expansie, financiŽle wanverhoudingen, ongekende milieurampen en wat al niet meer. Verder legt Randell uit dat het voor iedereen mogelijk is zich desgewenst persoonlijk te verbinden met het fenomeen.

   

Randell in een notendop:

   Randell is geboren en getogen in Sas van Gent. Op zijn negentiende levensjaar trok hij naar Amsterdam om deel uit te maken van de toen nog bruisende actiewereld. Zijn kunst behandelt thema's als sociale onrechtvaardigheid, de menselijke evolutie en de wereld van de geest. Beeldtaal is voor hem als gesneden koek. Als kind maakte hij al paranormale tekeningen. Deze tekeningen bleken nauw verwantschap te tonen met een reeks graancirkels van enkele jaren terug. De zielsverwantschap van Randell met de visie van de graancirkelkunstenaars is voor hem geen verrassing. Er is in de loopbaan van Randell altijd een krachtige aantrekkingskracht geweest voor mystieke of paranormale zaken. Alsof zijn loopbaan, buiten de gevestigde structuren van de maatschappij om, een leerschool betrof om zich op een zeker spiritueel plan af te kunnen stemmen.

Een overzicht van de lezingen die Randell heeft volbracht:

1 augustus 2017, Alton Barnes (Wiltshire England)
18 maart 2017, Breda
8-9 oktober 2016, KrAAn Hulst
10 augustus 2016, Landjuweel Ruigoord
26 oktober 2014, Den Haag
18 juli 2014, Glastonbury (Engeland)
18 oktober 2013, Koewacht (Zeeuws Vlaanderen)
5 augustus 2013, Woodborough (Wiltshire)
26 juli 2012, Pewsey (Wiltshire)
19 februari 2012, Brugge (BelgiŽ)
15 januari 2012, Hulst (Zeeuws Vlaanderen)
16 december 2011, Koewacht (Zeeuws Vlaanderen)
6 december 2011, IJzendijke (Zeeuws Vlaanderen)
5-6 augustus 2011, Forli (ItaliŽ)
28 juli 2011, Alton Barnes (Wiltshire Engeland)
17 juni 2011, Koewacht (Zeeuws Vlaanderen)
17 oktober 2010, Doel (bij Antwerpen)
20 november 2010, Bergen (Noord Holland)


Hoe is zo'n lezing?

   Vanuit mijn achtergrond als beeldend kunstenaar en esotericus ben ik betrokken geraakt bij het fenomeen. Bijzonder is de binding die men met fenomeen kan hebben op een wijze die is alsof de graancirkelbron op een persoonlijke wijze contact met je maakt. Het is vooral dit gegeven, en het aspect van de beeldtaal, waarop ik in mijn lezingen de nadruk zal leggen.
Behalve de presentatie van het overvloedige beeldmateriaal met uitleg kan tevens een bescheiden ritueel met zeldzaam graancirkelpoeder worden ingepast. De lezing duurt normaal gesproken ongeveer twee en een half uur met een pauze ertussen, maar de duur kan naar wens worden aangepast. Na afloop is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Dialezing boeken?

    Toen was er het moment waarop u het graancirkelfenomeen in uw eigen kring, of ruimer dan dat, meer bekendheid had willen geven. U dacht; "wat zou het mooi zijn als Randell d.m.v. een dialezing ons dieper in dit mysterie zou willen inwijden." Welnu, deze droom kan gemakkelijk werkelijkheid worden. Het enige dat nodig is, is een zaaltje te regelen, mij per E-MAIL te schrijven, en me een redelijke vergoeding in het vooruitzicht te stellen. Eťn en ander kan uiteraard in goed overleg gebeuren.
Telefonisch: 06-10840228 (alleen 's middags of 's avonds)
Per E-mail:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randell
betekenis van graancirkels

 

 

 

o