home
graancirkel websites
klik voor artikel
klik voor video's
klik voor artikel
klik voor artikel
klik voor artikel

  contact

GRAANCIRKELS

BEELDTAAL GEWASFORMATIES

Roundway Hill, 13 september 2020.


© foto: Stonehenge Dronescapes

Verdeel en Heers

Het was op de avond juist voor mijn 59ste verjaardag dat ik, in contemplatie verzonken over een koolzaadformatie uit 1999, naar bed ging. De volgende ochtend werd een verse graanformatie gerapporteerd die in een veld lag naast Roundway Hill bij Devizes, Engeland. Ik vroeg mij af of deze nieuwkomer eveneens over de verduistering van het licht zou gaan, aangezien er overeenkomstige aspecten zichtbaar bleken.

 

Het zal geen verbazing wekken te zeggen dat ik deze nieuwe gewasformatie van Roundway Hill als een verjaardagsgeschenk ben gaan beschouwen. De formatie die ik de voorafgaande dagen bestudeerde betreft de Bishop Cannings formatie ontstaan op 15 april 1999, die zeer aannemelijk een gedeeltelijke zonsverduistering voorstelt.


Bishop Cannings koolzaadformatie van 1999. © foto: ???

De schildering op het bouwvallige huis in Doel. © foto: Randell

Behalve het bestuderen van, en artikelen schrijven over, graancirkels, maak ik mij tevens schuldig aan het promoten van het graancirkelfenomeen door graancirkels te schilderen op bouwvallige huizen in het Belgische spookdorp Doel. Deze Bishop Cannings koolzaadformatie had ik begin september op een pand geschilderd waardoor de figuur mij niet meer losliet.

De formatie van Bishop Cannings 1999 laat zien hoe twee tractorsporen de figuur doorsnijden. Het resultaat daarvan maakt dat er als het ware vier poorten aan de verduisterende maancirkel verbonden zijn. Over de betekenis van deze vier locaties was ik in gedachten verzonken de nacht waarop de Roundway Hill formatie ontstond.

In mijn artikel over de koolzaadformatie van Bishop Cannings 1999 kun je meer lezen over de aspecten en mogelijke betekenis van deze formatie.


Snijpunten door tractorsporen.

Typerend aan de Roundway Hill formatie zijn vier gedeeltelijk verduisterde "zonneschijven" die lijken op de gedeeltelijk verduisterde zonneschijf van de Bishop Cannings formatie. Het centrum van de lay in al deze zonneschijven blijkt gelegen aan een snijpunt die gevormd is door een tractorspoor.

Men kan constateren dat de Roundway Hill formatie een tamelijk harmonische viervoudige uitdrukking vertoont. De vier schijven van omgelegd graan zijn, hoewel incompleet, evenwichtig gerangschikt in viervoudige spiegelsymetrie. In symbolische zin staat getal 4 in verband met stabiliteit, heersschappij, bestuur, macht en dergelijke.


Links: Vier incomplete (zonne)schijven.
Rechts: Spiegelsymetrie van de schijven.

Bij nader inzien vertoont de figuur behalve deze ordelijke viervoudigheid verdelingen die aan de viervoudige symetrie afbreuk doen. Zoals in de diagrammen is weergegeven is er sprake van een S-vorm die een liggende S-vorm in twee stukken verdeelt. Deze S-vormen zijn daarbij zelf ook nog eens in de volle lengte gespleten door middel van een eveneens S-vormige scheidslijn.


Links: De S-vorm Rechts: De S-vorm verdeelt een liggende S-vorm in twee stukken.

Het lijkt erop alsof het ontwerp iets vertelt over heersschappij en verdeeldheid. Verdeel en heers dus. Gelet op de harmonische viervoudige grondslag gevormd door de zonneschijven zou men kunnen denken aan een heersschappij van licht waarbij het donkere element zich kenmerkt door verdeeldheid en verduistering.

Indien we kijken naar de S-vorm dan is de scheidslijn die er over de lengte doorheen loopt bepalend voor een omgekeerde voorstelling van zaken. De buitenbocht aan de bovenkant wordt de binnenbocht aan de onderkant. De binnenbocht boven wordt buitenbocht onder. Je kunt ook zeggen dat het grote klein wordt en het kleine groot.


De scheidslijn in rood.

Van de Bishop Cannings formatie van 1999 kan men gemakkelijk aannemen dat die verwees naar de fysieke zonsverduistering van dat jaar. Deze Roundway Hill formatie lijkt te gaan over de metafysische verduistering van het licht. Voorts op gespletenheid en/of verdeeldheid als zodanig.

Het absurde jaar 2020 is er één die bol staat van leugens en bedrog. Het komt mij voor dat deze afsluiter van het 2020 seizoen erop zinspeelt, maar tevens een voorbode zal zijn ten aanzien van wat nog komen gaat. Eén van de bezwaarlijkste leugens die in 2020 is gaan huishouden komt uit de hoek van de WHO, de wereld gezondheidsorganisatie.

De WHO zou het orgaan moeten voorstellen dat de gezondheid van de wereldbevolking voorop stelt. Helaas blijkt uit haar optreden dat ze op tal van vlakken juist mensvernietigend bezig is. Als organisatie van de Verenigde Naties is ze ingezet om een straffe wereldheersschappij te creëeren die in sneltreinvaart de democratieën overal ter wereld ernstig inperkt en economieën doet instorten.


Het logo van de WHO.

De uitbraak van een virus dat amper schadelijker is dan de jaarlijkse griep is daarbij als middel aangegrepen door het als extreem gevaarlijk te classificeren en daar tal van compleet onnodige en dictatoriale maatregelen aan te koppelen.

Een zeer groot deel van de wereldbevolking is door de "gezondheidsorganisatie" in een zeer ongezonde besmettingsfobie terecht gekomen en handelt als gevolg daarvan volkomen irrationeel en gehoorzamend aan dwang- en leugenbeleid. In plaats van de wereldbevolking objectief voor te lichten over hoe men het immuunsysteem kan versterken door gezonde dingen te doen als sporten, op goede voeding te letten, stress te vermijden, frisse buitenlucht op te nemen en dergelijke, heeft de organisatie juist ingezet op een voortdurende angstcampagne, op geluksaantastende regelgeving, op afname van natuurlijke zuurstofopname (!), op psychische stress door afstandsregels en isolering, censuur op kritische media en ga zo maar door.

Verdeeldheid is iets dat wordt gezaaid door leugen en bedrog. De mens die opzettelijk liegt wordt uiteindelijk gespleten door zowel in de valse gelogen voorstelling van de realiteit te moeten volharden, als door de aanhoudende confrontatie met de ongelogen werkelijkheid.


De gespleten tong, symbool voor de leugen.

Ervaart men verscheurdheid ten aanzien van familieverbanden, vriendenkringen, op de werkvloer of waar ook door toedoen van de coronacrisis, dan ervaart men de gespletenheid die door leugen en bedrog is ingezet. Deze gespletenheid kan, behalve door een onoprechte gezindheid, ook door toedoen van allerlei tegenstrijdige informatie gemakkelijk binnen de eigen persoonlijkheid optreden.


De formatie is geplaatst op het veld daar waar tractorsporen opsplitsen.
© foto: Stonehenge Dronescapes

Een wereldorde die zich wil vestigen door leugen, bedrog, manipulatie, dwang, terreur en ga zo maar door, kan nooit een duurzame orde zijn. Het kan alleen maar leiden tot een verschrikkelijke chaos met alle hartverscheurende gevolgen van dien.

De Roundway Hill formatie kan mijns inziens helpen de gespletenheid te overstijgen. Het kan als een baken van stabiliteit worden gezien. In de kernen van licht kan men waarheid herkennen die standvastig de plaatsen van orde en harmonie innemen.

Zowel de S-vorm als het thema "gespletenheid" ontleend aan de formatie manifesteert zich eveneens in het logo van de WHO. In de S-vorm kan de slang worden herkend en de gespletenheid blijkt uit de gespleten tong. Hoewel de gewasformatie universeler interpreteerbaar is door de beperking van haar geometrische abstractheid lijkt mij het allerminst onzinnig de parallel serieus te nemen.

Concentrerend op de overeenkomstigheid kan de gedachte zich openbaren van een slang die aan eigen leugenachtigheid ten onder gaat. Deze duistere slang wordt dan gespleten, verknipt en deels onderdrukt door eigen toedoen of door de helpende hand van krachten die het bedrog doorzien. De vier bronnen van licht doen vervolgens denken aan de vier windrichtingen of de ordelijke opvolging van de vier jaargetijden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

 

Randell, betekenis van graancirkels