home
graancirkel websites
klik voor artikel
klik voor video's
klik voor artikel
klik voor artikel
klik voor artikel

  contact

GRAANCIRKELS

BEELDTAAL GEWASFORMATIES

Cley Hill nabij Warminster, U.K. - 2016 7 30.

EEN PERFECT VIRUS?


Cley Hill, 2016 7 30. © Steve Alexander.

   Op de vraag vanuit de Transology ufo connectie of mij een graancirkel bekend is die op het Corona virus betrekking heeft, ben ik in mijn collectie graancirkel foto's gaan zoeken naar zo een formatie.

Naast een aantal, op het eerste gezicht minder overtuigende formaties, ben ik op gestuit op de Cley Hill formatie van 30 juli 2016. In de formatie kan men met enige fantasie het bovenaanzicht van een kroon herkennen en tegelijk het model van een virus. Het hoeft niet per sé het coronavirus voor te stellen, maar meer universeel gedacht; elk denkbaar virus met een kroon- of kransachtige omhulling.


Links; diagram Cley Hill 2016 formatie.
Rechts; representatie Covid 19 door © The Epoch Times.

   Indien we uitgaan van het idee dat de formatie daadwerkelijk een virus voorstelt, dan wordt het getal 20, afgeleid uit het aantal zogeheten “spikes”, evident. Met de Corona uitbraak in Europa die plaatsvond in het jaar 2020 zouden we dit getal gemakkelijk kunnen thuisbrengen. Anderzijds is er wel sprake van de officiële benaming “Covid 19” voor dit virus, en 19 is uiteraard geen 20.

Op dit moment van schrijven (april 2020) wordt er al gevreesd voor een tweede uitbraak van het virus in het najaar, zoals dat met normale griep vaak het geval is. Misschien krijgt de mutatie dan de naam “Covid 20” mee en zou de graancirkel daar aan kunnen refereren?

   Aangezien de naam van de vindplaats en/of de datum van verschijnen van een gewasformatie ons mogelijkerwijs aan toepasbare uitkomsten kan helpen, ben ik gaan zoeken naar informatie gebaseerd op 2016 7 30. In combinatie met “World Health Organisation” (Wereld Gezondheids Organisatie) kwam ik meteen bij een eerste WHO document over het Dengue virus terecht dat de dag voor de vondst van de gewasformatie was gepubliceerd.


Dengue virus. © Shutterstock   Verdere verdieping in het dengue virus leerde me dat het 20% expandeert bij binnendringing in het menselijk lichaam. Ziedaar een getal 20. Zelfs in het graancirkel ontwerp, (ook al wordt een ander soort expansie bedoeld) lijken de 20 beeld-elementen te expanderen tot er een grens (in de breedte) wordt bereikt. De grens die bereikt wordt in de expansie vertelt ons uiteraard iets over immuniteit.

   Asian Scientist Magazine (Apr. 6, 2017) – According to a study published in Nature Communications, the dengue virus expands by 20 percent when it enters the human body. This expansion reveals weak points on the virus structure which could be targeted by new therapies.

   Voorts valt er nog over getal 20 te melden dat het bij uitstek een getal van misgeboorte vertegenwoordigd. Het cijfer 2 is dan te begrijpen als symbool voor moederschap en 0 staat vervolgens voor niets. Er wordt niets geboren, met andere woorden er is sprake van een miskraam of een abortus.

   Wat betreft de naam van de vindplaats van de formatie, Cley Hill nabij Warminster, luidt de vertaling “kleiheuvel” en “oorlogskathedraal”. Denkend aan gentechnisch gesleutel aan virussen en oude scheppingsmythen waarin levensvormen uit klei zouden zijn gevormd past een kleiheuvel aardig in het vaccinatie thema. Daaraan toegevoegd een kerk die oorlog als religieuze vervulling belichaamt verschaft mij bange vermoedens dat er gezinspeeld wordt op biologische oorlogvoering met behulp van virussen als wapens.

 

Nadenken over het idee van een perfect virus

   In het geval de graancirkel daadwerkelijk als de weergave van een virus hoort te worden geïnterpreteerd, dan zal men zich misschien afvragen waarom dit dan op zo'n bijzonder fraai gestyleerde wijze is gedaan in plaats van op een meer realistische manier? Zou het kunnen dat de creatieve intelligentie achter dit ontwerp ons over het idee van een perfect virus wil doen nadenken? Kan het zijn dat ons een perfecte illusie wordt voorgehouden?


Links: Het meest objectieve diagram.     Rechts: Met weglating van de omgeving.
(diagrammen met dank aan Zef Damen)

    Uitgaand van het idee dat we kijken naar de voorstelling van een coronavirus, is er een merkwaardigheid dat aandacht verdient; de spikes zijn los van de kern. Ze zijn er nét niet mee verbonden. Het pakketje is dus losgesneden van haar uitsteeksels die nodig zijn om zich te verbinden met een gastheer. Dit betekent dat het virus is ontdaan van iedere communicatiemogelijkheid. Het is met andere woorden onschadelijk gemaakt.


Spikes los van de kern.

 

Een immuniserende factor

   Als er een factor is die het virus onschadelijk heeft gemaakt, en dit kan worden gevonden in de gastheer, dan zal er sprake zijn van een immuniserende factor.

Volkskrant:
Een virus is niet meer dan een ingepakt sliertje erfelijk materiaal, met het opschrift: KOPIEER MIJ

   Verwar ze niet met levende wezens, benadrukt hoogleraar virologie Eric Snijder (LUMC). Want ze mogen dan zijn gemaakt van dezelfde moleculaire spullen als u en ik, zonder gastheer kunnen ze zich niet vermeerderen. Dat maakt virussen volgens de meeste definities toch echt zo levenloos als een pakketje post.

    Nu het geleidelijk aan duidelijk begint te worden dat er niet zozeer van een perfect virus sprake is, maar waarschijnlijk van een immuniserende factor tegen het corona en/of het perfecte virus, wordt het belangrijk na te gaan hoe deze factor zou kunnen worden ingebracht en versterkt in het potentiële slachtoffer van het virus.


Cley Hill, 2016 7 30. © Crop Circle Connector

    De voorstelling die de graanformatie bood in het veld liet ons zoals verreweg de meeste graanformaties een spel zien van contrasterende vlakken. Het omgelegde graan weerspiegeld het daglicht of directe licht van de zon, terwijl de vlakken van het staande gewas veel donkerder ogen door de schaduwwerking.
   Om die reden zou je kunnen zeggen dat er niet dírect een virus is getoond, maar dat er een plaatje is neergelegd van ruimtes om het onaangeroerde gewas heen. De vlakken die zijn neergelegd zijn zodanig gecomponeerd dat uit het staande gewas een op een virusgelijkende afbeelding is ontstaan. Indien nu deze oplichtende vlakken van omgelegd graan als de eigenlijke voorstelling wordt gezien, dan ontstaat al gauw de gedachte aan een vorm van licht.


Virus tegen een ondergrond van licht. © Lucy Pringle

   De vorm van licht staat in relatie tot de duistere vorm die gelijkenis vertoond met het gekroonde virus. De lichtvorm staat in zodanige verhouding tot het duistere virus dat het haar spikes heeft beroofd van verbinding met hun gemeenschappelijke kern. Zo beschouwd zou je kunnen zeggen dat er zich lichtenergie manifesteert die een virus neutraliseert.

   Hetzelfde principe is toepasbaar in het lichaam. Het is mogelijk deze lichtvorm te visualiseren in ons lichaam. Ik stel me voor dat het vooral werkzaam wordt indien deze gevisualiseerde lichtvorm als het ware ingeademd wordt en zich zo in de longen kan verspreiden. Door de vormgelijkenis met het virus kan het resoneren met aanwezige virussen en aldaar deze virussen uitschakelen.


Diagram voor visualisatie doeleinden.

 

    Voor wie er nog aan twijfelt dat de formatie op het thema “virologie” reflecteert, zouden de volgende twee formaties deze twijfel eventueel weg kunnen nemen.


Westbury White Horse nabij Bratton, 2016 8 4. © Steve Alexander.

 


Crooked Soley nabij Hungerford, 2002 8 28. © Steve Alexander.

 

 

 

Bronnen:
https://www.who.int/wer/2016/wer9130.pdf
https://www.asianscientist.com/2017/04/in-the-lab/dengue-virus-expansion-human/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/hoe-een-corona-virus-als-een-staafmixer-huishoudt-in-uw-cellen~bc982c9f/
   

   

   

   

   

   
   
   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

 

Randell, betekenis van graancirkels