home
graancirkel websites
klik voor artikel
klik voor video's
klik voor artikel
klik voor artikel
klik voor artikel

  contact

GRAANCIRKELS

BEELDTAAL GEWASFORMATIES

West Kenneth Longbarrow, 24 juni 2014.


West Kenneth Longbarrow, 24 juni 2014. © Crop Circle Connector.

De Datapunt

   Informatieverwerking op het gebied van statistiek en aanverwante terreinen is dank zij het computertijdperk gebaseerd op de "datapunt", ook wel "observatie" genoemd. Kort gezegd is een datapunt een elementaire eenheid van data. Als het om een verklaring gaat voor deze graancirkel die onmiskenbaar een punt in een schijf verbeeld, dan kan ik moeilijk om de interpretatie van "datapunt" heen. Zeker gelet op de synchroniciteit die mij ten deel viel op de dag van verschijnen.

Synchroniciteit.

   Het geval wilde dat ik die 24ste juni van 2014 me, naar aanleiding van een onderzoek naar een koolzaadformatie van 2010, realiseerde dat een zich veelvuldig herhalend beeldaspect hoogstwaarschijnlijk de "datapunt" voorstelde. De realisatie ging prompt gepaard met de verschijning van de West Kenneth formatie die exact dít beeldaspect uitvergrootte! Alsof deze synchroniciteit een bevestiging inhield van mijn toen juist gedane ontdekking.


Yarnbury Castle, 2010 5 16. © Crop Circle Connector.

    Kort samengevat stelt die koolzaadformatie van 2010, de Yarnbury Castle formatie, een sleutelgat voor met een oog daarin. Er zijn veel zogenaamde "grapeshots" aan toegevoegd en er is tevens een lijnenspel aanwezig die als profilering kan worden gezien. Alles tesamen gaat deze formatie daarom over internetspionage en geheime dataverwerking van persoonsgegevens.

    Hoe valt, uit louter grafisch oogpunt beschouwd, de voorstelling van een punt in een schijf te verantwoorden als weergave van het rekbare begrip "datapunt"? Om deze vraag te beantwoorden dient men te graven in de geschiedenis van computerontwikkeling.

Het zender selectiepaneel.

    In 1981 paste het computermerk Xerox voor haar gebruikers-interface als eerste het keuzerondje toe. Dit keuzerondje, ook wel radioknop genoemd, is een grafisch controle element die de gebruiker toestaat één enkele optie te kiezen uit een vooraf gedefinieerde en gelimiteerde set van mogelijkheden. Omdat uit het keuzemenu telkens slechts één mogelijkheid beschikbaar is, deed dit menu denken aan het zender selectiepaneel van een radio waarbij het inschakelen van een zenderknop impliceerde dat automatisch een andere zender werd uitgeschakeld. Er kon immers maar één zender tegelijk worden beluisterd.


Xerox home computer, 1981.

Radioknoppen.

    Het zal duidelijk zijn dat een dergelijk keuzemenu essentieel onderdeel is gaan uitmaken van ontelbare enquêteformulieren ter verkrijging van gegevens. De data-werving is op deze wijze dus gebaseerd op de elementaire eenheid die datapunt wordt genoemd en die grafisch wordt aangegeven met een dikke punt in het keuzerondje. Het grafische symbool van het keuzerondje met een stip als de verbeelding van een datapunt kan naar mijn idee niet beter zijn gekozen.


Keuzerondjes in keuzemenu's.

Het keuzerondje.

    Aangezien de graancirkelgeest kennelijk onze aandacht wil richten op de datapunt zal ik uitwijden over de betekenis ervan in de ontwikkeling van de mensheid. Ik begin daarbij met het keuzerondje waarin de punt al dan niet wordt geplaatst.

    De betekenis van het keuzerondje is dat er een keuze wordt verlangt. Het wijst op een vooraf bepaalde optie. Het is in de opties die worden aangereikt dat er manipulatie kan plaatsvinden. In de vragen die worden gesteld of in de opties die worden gegeven dient zich de subjectiviteit aan. Er is meestal geen ruimte voor een zelfbedachte optie. Een zelfbedachte optie wordt zo dus uitgesloten. Verder kan een keuzerondje natuurlijk worden genegeerd, maar zelfs deze passering kan als een datapunt worden geregistreerd, zij het dan in een andere context.


Litchfield nabij Winchester, 1981. Een keuzerondje?

Een mens die alles weet is niet de juiste vragen gesteld. (Confusius)

    Het keuzerondje als grondslag in ontelbare enquetes, toetsen, checklists, apparaat instellingen en zo meer, ligt aan de basis van informatie ontwikkeling. Verder kunnen we constateren dat de toepassing van het rondje een aanzienlijke vatbaarheid voor subjectiviteit en manipulatie met zich meebrengt. Op z'n minst verdient het daarom grote aandacht te letten op juiste vraagstelling. Ik zeg op z'n minst, omdat te vrezen valt dat enkel met juiste vraagstelling in programmering en onderzoek de problemen nog niet zijn opgelost. Ik denk daarbij aan hoe bijvoorbeeld het menselijk brein wordt geconditioneerd naar systeemtechnische vereisten.


Niet Van Toepassing.

Wat een datapunt werkelijk is.

    Laten we ons, nu het keuzerondje is behandeld, een duidelijker begrip vormen van wat een datapunt werkelijk is. In de aanvang van dit artikel heb ik in zeer beknopte termen al gesteld dat een datapunt of observatie een elementaire eenheid van data is. Een uitgebreidere omschrijving vertelt ons dat het om een enkel stukje data gaat dat het gevolg is van een meting of manipulatie van een deel van een onderzoeksobject. Datapunten worden o.a. geassocieerd met beoordelingsinformatie bij toetsen of examens, met stukjes klanten- en/of patiëntengegevens, met invoering van aantallen, met programmering, met locaties of tijdseenheden, log-in codes, een twitterberichtje, een facebook post of een vind-ik-leuk duimpje, en ga zo maar door.

    Als we stilstaan bij de definitie en in het bijzonder bij "een enkel stukje data", dan impliceert dit dat het eigenlijk enorm uiteenlopend kan zijn qua volume. Indien een e-mail bericht kan doorgaan voor één enkel datapunt, dan is het niet moeilijk te begrijpen dat dit bericht kan bestaan uit vele kleinere stukjes data, zoals de bijgevoegde datum en tijdstip, het adres van de geadresseerde, de titel en dan vervolgens de gehele tekst en eventueel één of meerdere bijlages. Al deze verschillende onderdelen zijn elk weer een datapunt op zich. Een datapunt kan dus bestaan uit meerdere datapunten.


Ongelijkzijdige driehoek met datapunten. Hertfordshire, datum onbekend.

    Het kan allemaal nog veel zotter. Afhankelijk van de interesse van de data onderzoeker kan bijvoorbeeld gekeken worden naar het gebruikte lettertype en dat kan dan als datapunt worden geregistreerd. Het aantal gebruikte woorden kan ook als datapunt worden begrepen. Ook een enkel woord of een enkele letter kan al een datapunt voorstellen.

Maatschappelijke impact van datapunten.

    Het is belangrijk om te begrijpen dat met dergelijke datapunten zeer verstrekkende manipulaties kunnen plaatsvinden. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld het fenomeen "shadow banning", waarbij algoritmes de stroom van bepaalde kritische informatie blokkeren zonder dat je het in de gaten hebt. De opkomst van de maatschappelijke discussies over "nepnieuws" is een duidelijk gevolg van politiek gekleurde data manipulaties. De betekenis van het genereren van datapunten is verder dat het privéleven van de gemiddelde internet gebruiker stukje bij beetje uit handen wordt gegeven.


Alton Barnes, 6 2007. © Lucy Pringle.

    Alles wat mensen doen en laten wordt stelselmatig onderworpen aan dataverzamelaars die aan een onstilbare honger naar gegevens lijden. Er vind aldus een grote verschuiving plaats in de richting van totale digitalisatie. De samenleving, zo lijkt het, eist van alle burgers digitale aanpassing. Er schijnt geen weg terug te zijn.

    Er vinden stroomversnellingen plaats in allerlei ontwikkelingen op uiteenlopend gebied. Er worden in tal van vakgebieden rapportages en toekomstmodellen gecreëerd die vervolgens schomelijk worden overgewaardeerd. De kwantitatieve toename van informatieverkeer zou een zekere belofte van toenemende welvaart kunnen inhouden, ware het niet dat de selectieve filtering eveneens een toenemend verschijnsel betreft. Er staan immers nog altijd mensen aan de controle-panelen waardoor subjectieve principes, vergissingen, aannames, geloofsovertuigingen, emoties, politieke motieven en dergelijke een niet te stuiten rol spelen.

    Deze factor die je zou kunnen scharen onder de noemer "menselijk onvermogen" vinden we óf veel te weinig terug in belangrijke data analyses, óf er wordt door invloedrijke personen een loopje mee genomen. Met andere woorden, zelfs nog voor de datapunt wordt gecreëerd begint eigenlijk het gedonder al van bedrog, uitsluiting, manipulatie, excessief winstbejag, en meer van dergelijke ontwrichtende zaken. Men mag zich afvragen of de mens in evolutionair opzicht wel echt rijp is voor de technologische megasprong die het maakt.


Stanton St.Bernard 23 6 1999. © Steve Alexander.

AI en kwantum-computing.

    De chaos die de grote data revolutie voor de mensheid met zich meebrengt doet mij vrezen voor de noviteiten die Artificiële Intelligentie en Kwantum-computing worden genoemd. Deze nemen bepaalde vormen van contrôle uit handen, maar voeren mogelijk of waarschijnlijk vormen van contrôle in die nog veel onoverzichtelijker of erger mankerend zijn. De technologische ontwikkelingen doen de mensheid eerder vervreemden van de natuur dan dat we haar begrijpen.

Datapunt in relatie tot natuur.

    In een natuurgebied genaamd "Verloren Hoek" nabij het Noord Brabantse Prinsenbeek is, eveneens in 2014, een gewasformatie aangetroffen, die moeiteloos als een datapunt kan worden gezien. Medium Robbert van den Broeke kreeg het ontstaan ervan door en deed daarbij verslag van een ufo contact. Hoewel de formatie dus als een datapunt kan worden gezien, kreeg hij voor zover ik weet geen informatie die daarop wees. De energie die deze formatie met zich meebracht, omschreef hij als zwaar en verband houdend met doorzakken zoals in een carnavalsnummer bezongen.


Verloren Hoek, 8 5 2014. © Yvonne.

    Wat mij opvalt aan deze formatie is dat het de perfecte tegenhanger van de West Kenneth formatie kan voorstellen. Waar bij de laatst genoemde de centrale stip donker blijft door staand gewas, is deze stip bij de Verloren Hoek formatie licht door de omgelegde vegetatie. De omgelegde vegetatie bij de West Kenneth formatie die je het keuzerondje zelf kunt noemen is in de Verloren Hoek formatie juist weer donker. De ene formatie is als het ware het foto-negatief van de andere. Ze passen op deze wijze keurig in elkaar.

Voor een verslag van mijn bezoek aan de Verloren Hoek formatie kun je naar de engels-talige Crop Circle University (Lost Corner) gaan.

    De Verloren Hoek formatie is ook nog eens vrijwel identiek aan de tweede chakra van de Pewsey chakra's formatie van 2004. De tweede chakra staat bekend als de geslachts- of sekschakra.


Pewsey White Horse, 22 7 2004.

    Gelegen in het natuurgebied, verwijzend naar sexuele energie en als soort van foto-negatief, lijkt het erop dat deze formatie een compensatie of aanvulling beoogt ten aanzien van de extreem mentale ontwikkelingen rondom de datapunt. Alsof de natuur die nog ergens in een "verloren hoek" van het moderne bestaan herwaardering verdient.

    De technologische data revolutie die in razend tempo de mensheid doet vervreemden van de natuur, haar eigen natuur, met alle catastrofale gevolgen van dien, wordt hier blijkbaar onder de aandacht gebracht. Het zijn telkens keuzes die ten grondslag liggen aan voortgang of terugval van de menselijke evolutie. Naar mijn mening zijn voorzichtigheid, oriëntatie en bezinning geboden als we de moeilijkheden van het huidige tijdperk willen oplossen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

 

Randell, betekenis van graancirkels