home
graancirkel websites
klik voor artikel
klik voor video's
klik voor artikel
klik voor artikel
klik voor artikel

contact

GRAANCIRKELS

BEELDTAAL GEWASFORMATIES

Schijndel, Noord Brabant
Nederland

4 februari 2012


Gemondseweg/Borne, Schijndel, 2012 2 4. © Jos Schouten (edit Randell).

   In de winter van 2012 is op het ijs van een vijver een patroon in sneeuw ontstaan dat lijkt op een enorme vingerafdruk. Zelfs van een reus verwacht men niet zulke grote vingertoppen, daarom rest mij slechts één mogelijkheid, Big Brother zal het hebben achtergelaten...


© Jos Schouten.

   Uiteraard is het beeld van een vingerafdruk eenvoudig te beschouwen als symbolisch voor het bewijs van identiteit. Met dit gegeven in de hand ben ik maar eens gaan zoeken naar een eventuele link met de gemeente Schijndel waar de formatie is gevonden.
   Schijndel staat niet bekend als een omgeving waar regelmatig graancirkels of dergelijke worden gevonden, dus zou de keuze voor deze locatie mogelijk iets kunnen verraden over de betekenis van deze unieke formatie.


Vingerafdruk. © Randell.

    Aangezien ik me meer en meer bezig hou met vraagstukken die over het recht op privé gaan, valt mijn oog vrijwel meteen op de naam P. van Schijndel, genoemd in een rapport van de AIVD over cybersecurity. P. van Schijndel blijkt Peter van Schijndel te heten en is de auteur van een afstudeerscriptie die in 2008 door de Leidse Faculteit der Rechtsgeleerdheid is bekroond met de Jongbloedprijs. Titel van de als boek uitgegeven scriptie luidt; "IDENTITEITSDIEFSTAL".


De scriptie: "IDENTITEITSDIEFSTAL" als pdf.

   Het waarom van de vingerafdruk juist in Schijndel lijkt met deze vondst overtuigend opgelost. Vervolgens begin ik mij af te vragen waarom de vingerafdruk in sneeuw precies in de nacht van 3 op 4 februari 2012 is verschenen?

    Je zou kunnen redeneren dat, aangezien onze winters niet veel sneeuwdagen meer tellen, deze dag één van de weinige mogelijkheden was om het kunstwerk te fabriceren. Althans in sneeuw. Een overtuigende vingerafdruk in één of andere gewassoort of in zand zou misschien moeilijker zijn geweest?


Zandreliëf door getijdewerking. © Guus Langeraert.

   Ik moet denken aan de "SNOW"-den onthullingen en bekijk een interview waarin hij een boekje open doet over XKEYSCORE, een destijds geheim computersysteem dat elke email, elke website en elke computer over de hele wereld kan lezen...
   Zowel de NSA als de Duitse geheime dienst BND maakten in ieder geval al vanaf 2007 gebruik van deze spionage en analyse machine. Het apparaat is in staat om een persoon te "taggen", in feite te volgen, in alles wat deze doet, om zo een zogenaamde "vingerafdruk" te creëren. Deze digitale vingerafdruk stelt netwerkactiviteit voor die uniek is voor deze persoon.


Dia XKeyscore.

    Ik vraag mij af in hoeverre NSA, BND en nog wat geheime diensten, schuldig zijn aan het plegen van identiteitsdiefstal of stalking door gebruikmaking van XKeyscore sinds de machine opereert. De volgende dia waarin aan de top van de piramide verwezen wordt naar een systeem genaamd "Trafficthief" stelt wat dit betreft weinig gerust. De dia's zijn onderdeel van een presentatie van XKeyscore aan het adres van de NSA in 2008.


Dia XKeyscore.

   De eerste Snowden onthullingen vonden plaats in juni 2013. In dat opzicht is februari 2012, de maand waarin de sneeuwformatie zich liet zien, niet ogenblikkelijk aan zijn openbaringen te linken. Het zijn de sneeuw (Snow), de vingerafdruk en de locatie Schijndel die ons gemakkelijk op het spoor Edward Snowden brengen. Men kan zich afvragen of de sneeuwcirkel, zoals sommige graancirkels dat eerder aantoonbaar hebben gedaan, er met voorkennis op toekomstige gebeurtenissen is gelegd?


© Jos Schouten.

   Aangezien de exacte datum van 4 februari 2012 me niet lekker zit, zoek ik verder. Een zeer plausibele verklaring voor deze datum komt in beeld als ik op een bericht stuit van 3 februari 2012, waarin vermeld wordt dat Gerard Schouw kamervragen heeft gesteld met betrekking tot veilige opslag van vingerafdrukken voor paspoorten en identiteitskaarten. Het bedrijf dat voor de Nederlandse burgers paspoorten en ID-kaarten maakt, is het Amerikaanse MORPHO (Safran Group). Op basis van de Patriot Act zouden de biometrische gegevens geconfisqueerd kunnen worden.


© Jos Schouten.

   Een aantal maanden later geeft minister Liesbeth Spies (binnenlandse zaken) in een antwoord toe dat "in theorie" de databank vol vingerafdrukken en foto's in handen kan komen van de Amerikaanse overheid. Gelet op deze pijnplek heeft ze voor de zekerheid Morpho de opdracht gegeven om maatregelen te treffen die uit moeten sluiten dat persoonsgegevens aan de Amerikaanse autoriteiten worden verstrekt.


De voetafdrukken zijn van de kleinkinderen van de eigenaar van het landgoed.
Projecteer de voet van een kind op slechts één ribbeltje van de huid aan je vingertop
en je begrijpt mogelijk iets meer van de verhoudingen die in het spel zijn. © Jos Schouten.

   Wat zegt Metronieuws van 6 juni 2012 hierover? Schouw noemt de hele zaak "onbegrijpelijk": "Het is de bedoeling dat de overheid de privacy van de burgers beschermt, maar dit is weer een typisch geval waarin de overheid de grip kwijt is. Wie zijn vingerafdruk afgeeft om een identiteitsbewijs of paspoort te krijgen, kan opeens als verdachte van een misdaad worden behandeld. Dit, terwijl biometrische gegevens niet feilloos zijn en IDENTITEITSVERVALSING mogelijk is. De foutmarge bij scans van vingerafdrukken is zelfs 20 procent."


Een vergelijkbare sneeuwcirkel in Noorwegen,
Gjerstad, 18 januari 2014. © Nils Kare Sunde.

   Resumerend gesproken brengt de sneeuwformatie dus op het spoor van "identiteitsdiefstal" (het boek), de geheime XKeyscore vingerafdrukken die een soort digitale persoonsprofielen voorstellen, en daarnaast, de kamervragen over de onvoldoende beschermde vingerafdrukken die direct van Paspoort of ID-kaart aanvragers afkomstig zijn.
   Waar zal het aan liggen dat de gehele Nederlandse bevolking als verdacht wordt aangemerkt door een clubje stalkers en mogelijke identiteitsdieven?


De Schijndel-formatie enkele dagen later in de fase van smelten.
© Jos Schouten.

   De combinatie van de drie opgesomde associaties zou meer dan alarmerend moeten zijn in termen van de richting die we opgaan als samenleving in zijn geheel. De snelheid waarmee technologische ontwikkelingen zich ontvouwen, gaan zo hard dat de grote meerderheid van mensen niet meer bevat wat er eigenlijk aan de hand is. Erger nog is het, als zelfs de overheden de feiten uit het oog verliezen. Overheden die aan de burgers dienstbaar horen te zijn, door rechtvaardige wetten te maken opdat er stabiliteit kan zijn, blijken tegenwoordig nauwelijks iets anders te doen dan alles wat men maar kan verzinnen, in de uitverkoop te gooien. Hier is het dat in de naam van vooruitgang zelfs de meest persoonlijke privé-gegevens worden overgedragen aan bedrijven met slechts één doel, het behalen van maximale winst en macht.


© Jos Schouten.

    Hoe langer ik naar de sneeuwformatie kijk, hoe meer ik me eraan begin te storen dat het politieke debat zich voornamelijk geconcentreerde op de mogelijkheid van een Patriot Act interventie. Misschien is het gemakkelijk praten na de onthullingen van Edward Snowden, maar toch, waarom ter wereld, is het in het paradigma van democratisch gekozen vertegenwoordigers, dat veiligheidsvraagstukken als deze, opgelost zouden kunnen worden door dezelfde mensen die de problemen veroorzaken? Dat gaat niet. Het zal niet lukken en het zal ook nooit lukken.


© Jos Schouten.

   Zoals ik het zie, de vingerafdruk die van mij is afgenomen om mijn paspoort te kunnen maken, zou nooit naar een particulier bedrijf gegaan mogen zijn. Het voelt alsof de overheid dit, en andere stukjes van mijn identiteit, al heeft gestolen door een wet in het leven te roepen die praktisch eist om dit te doen. Op deze manier wordt mijn identiteitbestand kwetsbaar voor handelaren die achter gesloten deuren opereren. In plaats van door mijn eigen overheid beschermd te worden tegen dit spul, wordt ik thans, voor zogenaamd mijn eigen veiligheid, uitgeleverd aan de grillen van private partijen en enorme data-makelaars die in één bed liggen met geheime diensten als de AIVD, NSA, CIA en wat al niet meer.


© Jos Schouten.

   De officiële route die deze zaak gegeven werd, is dat de Nederlandse overheid het in de handen van de Europese Unie heeft gelegd. De leden van het parlement waren het erover eens dat op deze wijze het ook andere landen, die met hetzelfde probleem worstelen, ten goede zou komen. Belangrijker evenwel is dat volgens de autoriteiten, onderhandelingen met de V.S. op een dergelijke schaal veel gemakkelijker zouden verlopen.


© Jos Schouten.

   En zo werd de soap vervolgd. Of ging het om een thriller? Er is nog een laatste woord dat ik eraan wil besteden: Veiligheidsdiensten komen tot bloei op de bodem van onveiligheid. Met andere woorden, zij zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van onveilige toestanden. Ik vertrouw erop dat dit zo is...

 


© Jos Schouten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randell, betekenis van graancirkels