home
graancirkel websites
klik voor artikel
klik voor video's
klik voor artikel
klik voor artikel
klik voor artikel

contact

GRAANCIRKELS

BEELDTAAL GEWASFORMATIES

Honeystreet Alton Barnes, 4 juli 2011.


Honeystreet formatie © Randell

Eén, twee, drie.

   Weinig is zo uitdagend als een geheimzinnige hiëroglief afkomstig uit de mysterieuze wereld van het graancirkel fenomeen. Ik ben simpelweg dol op het contempleren over, en werken met dit soort tekens. Laat me enkele inzichten uit de doeken doen.


   De formatie deed me bij de eerste aanblik onmiddellijk denken aan een Oud Sumerische kleitablet, hoewel in het de uitvoering erg modern over komt. Alsof er een hedendaagse tekst volgens de Oud Sumerische methode wil worden ontcijferd.

   Het is een jaar of wat geleden, dat ik via de droom een inzicht ontving hoe de kleitabletten kunnen worden doorgrond. Er werd mij een methode getoond waarbij sprake was van "ontvouwing" of eventueel "ontplooiing". Vanuit het midden ontrolden zich naar links en rechts een afbeelding, die spiegelbeeldig was.

   In de Honeystreet formatie deden de twee opvallende schijven aan de buitenkant mij ogenblikkelijk neigen ze samen te voegen. Dus op de tegenovergestelde wijze waarop ik de Sumerische afbeelding in de droom zich ontvouwde. Aldus verkreeg ik een samengevoegde hiëroglief of sleutel waarmee iets bijzonders aan de hand is in mathematisch opzicht.   Door het pictogram dicht te vouwen hebben zich vier complete vierkanten gevormd op regelmatige afstand van elkaar. In de drie tussenruimtes blijken tekens te staan die men eenvoudig kan lezen als; "één, twee en drie"!   Vanaf de vouwlijn gezien ontmoeten we eerst één enkele verbindingstreep van het ene blokje naar het andere. Deze staat voor cijfer "1". Vervolgens vinden we twee diagonale verbindingsstrepen in de overgang van het tweede naar het derde blokje. Twee strepen wijst uiteraard op cijfer "2". Als derde overgang is er het cijfer "3" gevormd door drie verbindingsstrepen.

   De twee tot één gemaakt geeft een sleutel in handen die verwijst naar de basis van alle wiskunde. De oplossing is werkelijk kinderlijk eenvoudig maar toch heb ik tot op heden niemand op het internet gevonden die deze uitkomst naar voren bracht. Wat is het toch dat de eer telkens weer aan mij wordt over gelaten om met de primeur te komen? Het lijkt wel een complot!


   Was het niet Jezus Christus zelf die leerde dat wie de twee tot één maakt het hemelrijk zal binnengaan? Het dualistische denken te overwinnen is de grote opgave. Voor wat betreft het doorgronden van bepaalde gewasformaties is hetzelfde principe aan de orde. Maak de twee tot één en fascinerende uitkomsten zullen zich aandienen.

   Ter bevestiging ga ik nog even verder met de sleutel zoals die tot hiertoe is uitgelegd. De gevouwen hiëroglief toont nog eens een tweetal schijfjes. Die smeken er natuurlijk om, om eveneens te worden samengevoegd.

   Wat schetst thans onze verbazing? Opnieuw vinden we de cijfers 1, 2 en 3 in dezelfde volgorde terug! Dit keer slechts op een iets andere wijze gevormd, maar hetzelfde principe van het aantal verbindingsstrepen is gebleven.

       

   De uitkomst tot hiertoe gegeven is onmiskenbaar betekenisvol, maar de intuïtie zegt me dat er nog meer informatie in dit kosmogram verscholen gaat. Men zou bijvoorbeeld in plaats van het dichtvouwen, het basispictogram op de één of andere wijze verder kunnen openvouwen. Een andere denkrichting behelst het onderzoeken van de lijnen. Met name de verbindingsstrepen komen op me over als extra vouwlijnen.


Honeystreet formatie met op de achtergrond rechts,
het witte paard van Milk Hill © Randell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

 

Randell, betekenis van graancirkels