home
graancirkel websites
klik voor artikel
klik voor video's
klik voor artikel
klik voor artikel
klik voor artikel

contact

GRAANCIRKELS

BEELDTAAL GEWASFORMATIES

Waylands Smithy, 29 mei 2009.


© foto: Steve Alexander

De Kwellende Kwal.

   Nee, het verhaal dat thans volgt is geen Suske en Wiske verhaal. Ik ga het hebben over een bijzonder opzienbarende gewasformatie die eruit ziet als een kwal.
   De graancreatie bleek aansprekend genoeg om eindelijk eens de landelijke pers te bereiken. Zowel de Nederlandse als de Engelse Telegraaf besteedde er aandacht aan. Grenswetenschap.nl kon natuurlijk niet achterblijven en aangezien ik op hun forum nogal eens reageer begon, in samenspraak met andere reageerders, als vanzelf het balletje van inzichten te rollen.

   De reacties die al dadelijk op cropcircleconnector verschenen neigden hoofdzakelijk naar astronomische of astrofysische interpretaties die, hoewel helemaal niet slecht, mij toch met een gevoel achterlieten dat er meer aan de hand moest zijn. Aandachtige beschouwing wijst uit dat er inderdaad heel wat meer over te zeggen valt.

   Allereerst trof het mij dat ik er de Avebury spinneweb in terug kon zien. Misschien betreft dat enkel een subjectieve projectie aangezien ik juist die week een speciaal artikel was gaan schrijven over deze spinneweb. De spinneweb is alweer van 1994, dus bepaald niet de meest actuele meer. En dan is daar zomaar de hoed van de kwal, die koepel, dat parapluutje die hetzelfde zeldzame vormtype laat zien als de spinneweb! Dit element van overeenkomst betrekt volgens mij daarmee het idee karma, waar de spinneweb in essentie over lijkt te gaan, in deze analyse.


De avebury spinneweb, © foto; Lucy Pringle

   Reflecterend op de astrofysische vergelijking met het aardmagnetisch veld dat er ongeveer uitziet als een kwal kan men zich afvragen waarom de graanformatiemakers dan niet direct hebben gekozen voor een plaatje van het aardmagnetisch veld? Gelet op de tentakels zou je zeggen dat er toch ook heel bewust naar een kwal wordt verwezen en niet naar magnetische contourlijnenÖ

      
Links: Het aard magnetisch veld onder invloed van zonnewind.© K Endo
Rechts: Een kwal.

   Afgezien van de typische kwallententakels kun je ook de andere kant op redeneren en zeggen dat er ook niet helemaal een echte kwal is verbeeld, maar eentje die naar de geometrische abstractie neigt. Door middel van die geometrische vormen komen dan de associaties met eclipsen en betekenisvolle getallen naar voren. Daarom zou je er eveneens tekort aan doen om de formatie enkel en alleen als een symbool af te doen. De verschillende interpretaties lijken alle geldig te zijn.

Symbool voor 'het kwellende'.
   Aangezien de meer metafysische interpretatie nog niet uitgebereid aan bod is gekomen wil ik deze hier uiteenzetten. Volgens mij wordt er gewezen op de kwal als symbool dat extra relevant zal zijn in ons tegenwoordige tijdsgewricht. Alsof we steeds meer kwallen zullen ontmoeten op ons transformatiepad naar 2012. Alsof het 'kwal-aspekt' in ons bestaan geaktiveerd is en we daar collectief mee om zullen leren gaan.

   Met het huidige stadium voor ogen van de globale ontwikkelingen waarin de mensheid terecht is gekomen ontstaan er op het vlak van de intermenselijke contacten meer en meer irritaties of kwellende situaties. Mensen komen in de knel door de economisch/financiŽle malaise. Dat slaat op de ťťn of andere manier terug op ieder individu van de wereldbevolking. Het is logisch dat mensen daardoor veelvuldig in stresstoestanden terechtkomen.

   De enige manier om los te komen van de kwal is de eigen gerichtheid onder de loep te nemen. In de praktijk zal het meestal gaan om het leren loslaten van allerlei soorten gehechtheid. Dat varieert van materieel bezit tot gelijk hebben. Verder is er ook nog de overeenkomst tussen 'jellyfish' en 'jealousy' en/of 'selfish'. Een jellyfish is als een jealous selfish.
   Onbewuste jaloezie ligt vaak aan de basis van het verwijten dat de ander een kwal zou zijn. De kwal kan zo gezien ook zeker op het relationele vlak betrekking hebben.
    De formatie lijkt te willen zeggen dat we hebben leren om te gaan met jaloezie. Daarbij maakt het aanvankelijk weinig verschil of het om verborgen jaloezie of herkende jaloezie gaat. Komt het moment dat de eigen jaloezie herkent wordt dan is het zaaks daar zo mee om te gaan dat het een plaats krijgt. Veel mensen beschouwen het echter als een negatief of ongewenst iets en hebben daardoor de neiging om het weg te stoppen of eraan voorbij te gaan. Uit een dergelijke neiging komt uiteindelijk vaak veel narigheid voort in de vorm van ziekte of conflicten. Erkent men daarintegen de jaloerse zelfzucht dan is dat een tegemoetkoming die bevrijdend kan werken. Men is dan eerlijker met zichzelf en daardoor gemakkelijker in staat om de energie in creatieve banen te leiden.


Diagram.

   Het kan voor veel mensen misschien lastig te begrijpen zijn, maar al de kwellende processen waar we met ons allen doorheen gaan kennen veel sturing vanuit een hogere bestaansorde. Als je het begrijpt als een wereldwijde invloed tot zelfconfrontatie zul je er gemakkelijker doorheen kunnen gaan. In uiteindelijke zin gaat het daarom over bescherming en geborgenheid.

   Het is uiteraard niet de bedoeling dat we alles dan maar aan het goeddunken van die hogere bestaansorde overlaten. Slechts door te werken aan de cultivering van het menselijke karakter, in de eerste plaats natuurlijk ons eigen karakter, kunnen we hopen dat de wereld transformeert tot een oord van werkelijke vrede en veiligheid. Het heeft geen enkele zin om passief achterover te leunen in afwachting van betere tijden (of ufo's die ons naar paradijselijke planeten zullen brengen). Erop te wachten dat de getransformeerde wereld ons komt aanwaaien zolang invloeden van buitenaf ons nog gemakkelijk kunnen raken zal dwaasheidheid blijken.
   Transformatie heeft het nodig dat we zelf aktief de ons toebedeelde situaties aangaan. Of we er geschonden dan wel glimlachend uitkomen hangt helemaal af van ons zelf.

   
Links: Rough Hill © foto: Russell Stannard        Rechts: Yatesbury © foto: Steve Alexander

   Als toetje voeg ik nog twee plaatjes bij van formaties de verwant lijken te zijn aan onze kwal. Ze zullen in de twee volgende artikelen afzonderlijk worden belicht.
    Het is alsof achter deze twee aanverwante formaties dezelfde kunstenaar zit. Dit baseer ik op de componenten die voor de vormgeving gebruikt zijn, de sterke figuratieve expressie en ook het thema dat "de natuur" lijkt te behelzen. Nog een indicatie dat deze voorstellingen met elkaar van doen hebben is dat de formaties met hun uitzonderlijk karakter relatief kort na elkaar zijn verschenen.
    Hoewel afbeeldingen als deze niet zouden misstaan in een sprookjesboek voor kinderen, heb ik sterk het idee dat ze vooral bedoeld zijn als symbolen voor lust en liefde. Aangezien ik sinds jaren dromen analiseer en ook aktief droomwerk verricht, kan ik er alleen maar van overtuigd zijn.

   Moge deze formaties ons inspireren om werkelijk natuurlijk te zijn, de roep van het hart te volgen en tot daden van tedere liefde over te gaan, uiteraard in harmonie met al dat is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

 

Randell, betekenis van graancirkels