home
graancirkel websites
klik voor artikel
klik voor video's
klik voor artikel
klik voor artikel
klik voor artikel

contact

GRAANCIRKELS

BEELDTAAL GEWASFORMATIES

Rutlands Farm, Greenstreet Avebury
23 april 2009


Rutlands Farm nabij Avebury, 23 april 2009. © Lucy Pringle.

De Gammaflits

     In april 2009 ontstond, in een koolzaadveld nabij het Engelse Avebury, deze bijzondere formatie. Blijkbaar was de schepper van dit kunstwerk, vreemd genoeg, goed op de hoogte van een astronomische gebeurtenis die op dezelfde dag van ontstaan werd waargenomen. Het astronomische gegeven betreft de “gammaflits” ofwel de “Gamma Ray Burst”. In dit geval een heel bijzondere gammaflits.


Kunstenaarsimpressie van een gammaflits, gepubliceerd in 2006.

    Alvorens ik uitleg wat een gammaflits is, wil ik erop wijzen dat hier de gewasformatie als een mediabericht heeft gefunctioneerd. Zo bezien kun je dus redeneren dat de bron van dit mediabericht misschien ook goed op de hoogte is van de tekortschietende media hier op aarde.

    Gammaflitsen zijn gigantische explosies die overal in het heelal voorkomen en duiden op een extreem overvloedige energiebron. Het zendt in een paar seconden meer energie uit dan de zon in zijn hele leven! Duizel nog even niet...
    Men veronderstelt dat het om stervende, d.w.z. imploderende reuzensterren gaat. Je kunt er zogezegd de doodskreet van superzware reuzensterren in zien, die bezwijken onder hun gewicht.

    Gammaflitsen worden zeer regelmatig overal in de ruimte waargenomen, maar de flits die op 23 april 2009 werd geregistreerd in sterrenbeeld Leeuw, betrof de verst verwijderde ooit gezien! Deze plof staat te boek als GRB 090423. Nooit eerder had men zo ver van de aarde weggekeken! Wat men zag, of althans wat Nasa's ruimtetelescoop SWIFT zag, was verder verwijderd dan elk bekend sterrenstelsel, elke quasar of zichtbare supernova… Niks aan de hand, toch?

    De explosie vond 625 miljoen jaar na de oerknal plaats en bereikte pas op 23 april 2009, na iets meer dan 13 miljard jaar, onze waarneming. Oké, nu mag je beginnen met duizelen: Als je weet dat het licht zich verplaatst met een slakkengangetje van ongeveer 300.000 kilometer per seconde, dan kun je zo ongeveer een inschatting maken van de afstand die de aarde inneemt tot het exploderende object.

    Natuurlijk geldt deze waarneming als een belangrijke historische gebeurtenis binnen de astro-wetenschappen. De belangrijkste conclusie die men aan deze ontdekking kan verbinden is dat 13 miljard jaar geleden blijkbaar al sterren stierven en zich vormden. Tot voor deze waarneming bestonden er slechts indirecte bewijzen die dit deden veronderstellen.
    Een opsteker is verder dat de flits het verst verwijderde sterrenstelsel verraadde. Het mag duidelijk zijn dat de astronomen met deze registratie een record hebben gevestigd. Wat mij betreft een record waar Max Verstappen nog een puntje aan kan zuigen!

    Hoe belangrijk en voor de wetenschap spectaculair deze gamma-uitbarsting ook mag zijn, zo mogelijk nog spectaculairder is het verschijnen van de prachtige gewasformatie op exact dezelfde dag van de waarneming van de flits! Dit is behalve verpletterend nieuws, uiterst betekenisvol.

    Voor al degenen die er niet van overtuigd zijn dat het graancirkel fenomeen (deels) op een reële paranormale grondslag kan berusten, vraag ik mij het volgende af: Wat is er nog meer voor nodig om in te zien dat hier iets aan de hand is, dat de mogelijkheden van het ons bekende overstijgt???

    Het moet ten gunste van de anonieme bron, de maker van de koolzaadformatie, gezegd worden dat deze het gebeuren eerder dan de telescopen heeft gespot, of althans heeft geweten dat het eraan stond te komen. Hoe kan dat? De formatie die een verbluffende gelijkenis vertoont met een kunstenaarsimpressie van zo'n flits werd, zoals ik al stelde, op dezelfde dag van de Swift-waarneming gerapporteerd! Weet daarbij, dat er tussen de waarneming van de flits en de bepaling van z'n afstand zo'n 17 uur gemoeid is. De formatie werd die dag omstreeks 9 uur in de ochtend al door Gary King gerapporteerd...

    In feite wijst alles erop, dat er sprake moet zijn geweest van zeer geavanceerde technieken om dit koolzaadkunstje te flikken. Het meest verbluffende is dat het een bewijs levert van voorkennis over zeldzame gebeurtenissen die de aarde nog niet hebben bereikt. Met andere woorden, er blijkt kennisoverdracht te hebben plaats gevonden die sneller moet zijn gegaan dan het licht...!

    Ook de manier waarop de formatie is vervaardigd wijst op een techniek die het grote publiek onbekend is. De canola- of koolzaadplant is vooral tijdens de bloeiperiode nog een uiterst fragiele en breekbare plant. Deze formatie vertoonde een zeer egale “ley” (=hoe de planten zijn omgelegd) waarbij verreweg de meeste planten werden verbogen aan de basis van de stengel. Dit effect is tot op heden nog nooit met succes nagebootst.


Onderzoeker Charles Mallet met een exemplaar van de omgebogen planten.

    Wat verder opmerkelijk mag worden geacht, is het ontwerp van de formatie. Het toont een vergaande expertise in zowel de kennis over het onderwerp als in kennis over beeldtaal. Het komt me voor alsof het wetenschappelijke kennis toevoegt aan bestaande kennis over het gammaflits fenomeen.

   
Toegevoegde kennis in het ontwerp zichtbaar gemaakt.

    Al met al is dit een teken van superintelligentie die klaarblijkelijk met de mensheid tracht te communiceren. Zoals ik het ervaar, is het een teken van hoop. Deze superintelligente bron beschikt, zoals aangetoond, over fabelachtige geavanceerde middelen die, bijvoorbeeld, ingezet zouden kunnen worden voor het welzijn van het leven hier op aarde. Men zal zich dan wel op moeten richten op het mogelijk maken van contact met deze bron. Hoe dat het beste gedaan kan worden is minstens een hoofdstuk op zich.

    Helaas streeft het grootste deel van de mensheid steeds liever het ideaal van wederzijdse vernietiging en verwoesting van het natuurlijk leefmilieu na, dan aandacht te schenken aan deze superintelligentie. Of heb ik het mis?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

 

Randell, betekenis van graancirkels