home
graancirkel websites
klik voor artikel
klik voor video's
klik voor artikel
klik voor artikel
klik voor artikel

contact

GRAANCIRKELS

BEELDTAAL GEWASFORMATIES

Sugar Hill, 1 augustus 2007.


Sugar Hill graancirkel © foto: Steve Alexander

Deze gewasformatie behoort door zijn schoonheid en genialiteit tot de superieure categorie van "Grand Finals", de klasse van formaties die men vindt tegen het einde van een graancirkelseizoen. Zichtbaar is een harmonisch evenwicht in eenvoudige geometrische vormen die aanspreken op verschillende niveaus van waarnemen.

In het centrum van de voorstelling schittert een zespuntige ster van goudkleurig licht. Deze ster heeft zich blijkbaar kunnen vormen door de groepering van donkere kubussen van rechtstaand gewas.

De formatie heeft me jarenlang, meer dan me lief is, geÔntrigeerd omdat het twee thema's lijkt te behandelen die ik maar moeilijk met elkaar in verband kon brengen. Het eerste thema gaat over radio-activiteit. Het tweede over Mark Zuckerberg, de CEO van het facebook imperium.

Kernenergie

Destijds heb ik de plek bezocht kort nadat de cirkel was gerapporteerd. Veel belangstellenden waren aanwezig om van de bijzonderheid te genieten totdat een zware donderstorm overtrok. Iedereen haastte zich om te schuilen voor de regen. Ik bleef als enige over om, kletsnat, ťťn te worden met de magie. Het voelde meer dan gezegend om in het centrum de aanwezige radioactiviteit te absorberen.

Omdat er significant hogere (doch niet alarmerend hoger) radio-activiteit in de formatie is gemeten dan buiten de cirkel zou men, gelet ook op de straling-achtige tekening om de verzameling van kubussen heen, verwachten dat het thema iets met kernenergie te maken heeft.

Terwijl we de centrale ster samen met het blokjespatroon kunnen beschouwen als het binnengedeelte van de formatie kunnen we de concentrische ringen met de talrijke driehoekjes het buitengedeelte noemen. Met name het buitengedeelte lijkt intensieve straling te verbeelden.

Indien we drie driehoekjes selecteren die zich in ťťn punt verenigen, dan kan men moeilijk om erom heen het bekende radio-activiteit symbool te zien.

Zuckerberg

Het eerder genoemde tweede thema kan worden afgeleid uit de naam van de vindplaats; "Sugar Hill". Indien men deze naam vertaalt naar het Duits, kunnen we "Zuckerberg" lezen. Voorts is er, zoals dat van iedere graancirkel gezegd kan worden, sprake van een markering in het landschap. Op z'n Engels gezegd een "Mark". In dit geval een "Sugar Hill Mark", een term die dus moeiteloos naar Mark Zuckerberg kan verwijzen.

Wat de beeldtaal betreft is er eveneens iets dat verwijst naar Mark Zuckerberg. Het opperhoofd van Facebook heeft, in het nauw gedreven door twee alerte interviewers, een tot dan toe geheim gebleven magisch zegel aan de openbaarheid moeten prijs geven dat op een aantal punten overeenkomt met de graanformatie.

Het interview vond plaats tijdens de D8 conferentie van 2010 op een podium voor het publiek. Zuckerberg kreeg tijdens het interview, al dan niet door toedoen van de spotlights, het dusdanig benauwd dat hij zich genoodzaakt voelde zijn jasje uit te trekken. Het bleek dat aan de binnenkant van het jasje een opzienbarend pictogram verscholen zat.


"It's a company hoody. We print our mission on the inside."

Terwijl de interviewers hem het vuur aan de schenen legden in termen van "secret cult" en "symbol for the illuminati" verklaarde Zuckerberg dat het een "company hoody" betrof en dat ze hun missie aan de binnenkant afdrukken. Het interview kan hier bekeken worden.


Het magisch facebook zegel blijkt opvallend goed te passen in het diagram van de gewasformatie. Het verschilt welliswaar behoorlijk in menig opzicht, maar indien we de zespuntige ster in het midden van het FB zegel laten samenvallen met de eveneens zespuntige ster in het midden van de graancirkel dan blijkt dat de zes uitgaande pijlen keurig samenvallen met het blokjespatroon van de formatie.

Hoe Zuckerbergs Facebook imperium zich tot het thema van de radioactiviteit verhoudt zal ik even verderop proberen te verklaren. Er wil eerst wat verduidelijkt worden over de verborgen onderliggende structuur van de formatie.

Verborgen structuur

Bij inspectie van de verborgen onderliggende structuur van de formatie wordt duidelijk hoe zes of eventueel zeven zespuntige sterren de aandacht opeisen ten aanzien van de kubussen. De kubussen creŽren contouren of contourlijnen die de zespuntige sterren indelen in te onderscheiden driehoeken en de kubieke vorm.

Hoe meer men zich concentreert op deze onderliggende structuur, hoe meer men de genialiteit van dit ontwerp gaat inzien.

Voor de weergave van de zespuntige sterren is in de formatie geen gebruik genaakt van afzonderlijke lijnen zoals ik die in het bovenstaand diagram heb aangebracht. Er wordt slechts gebruik gemaakt van vlakken. Het brengt mij ertoe verschillende dimensies in relatie tot de zespuntige ster onder de loep te nemen.

Wil men de kubus als een 3D object beschouwen, dan wordt het logisch een driehoek als 2D te zien. Het betreft immers een vlak. Beschouwt men een afzonderlijke lijn, dan verhoudt deze zich tot het vlak als een 1D object. Nog een stap verder brengt een punt als object het met zich mee deze als 0D te moeten aanvaarden.

Voor wie nog niet heeft begrepen waarom de zespuntige ster een 666 symbool betreft, wil ik wijzen op het aantal punten van de twee in elkaar grijpende driehoeken. Dat zijn er zes. De onderscheidende lijnen zijn eveneens zes in getal. Deze lijnen creŽren zes identieke driehoekige vlakjes. In het kort opgesomd; 6 punten, 6 lijnen, 6 vlakken.

Zoals me ooit is geopenbaard is de zespuntige ster een uitdrukking van "voornaamheid en geil". Een teken van zowel het beest als de goddelijkheid. Voorts wordt deze ster in het collectieve bewustzijn geassocieerd met de zogenaamde jodenster. Het merkteken van de staat IsraŽl.

Geopolitiek

Hoe het boek met de ontelbare gezichten van meneer Suikerberg zich tot het thema van de radioactiviteit verhoudt is een kwestie van geopolitiek. Uitgaande van de zespuntige ster in het midden van zowel het FB zegel als de gewasformatie hoeven we ons enkel maar te richten op Zuckerbergs betrekkingen met de staat IsraŽl.

De zespuntige ster in het midden van de formatie toont geen doorgetrokken lijnen zoals de IsraŽlische vlag laat zien, maar er wordt middels de omringende kubussen wel gezinspeeld op deze lijnen, juist door de opvallende afwezigheid van deze lijnen. Het kan zich laten lezen alsof de formatie verdeeldheid in essentie afwijst.


Met deze waarneming in het achterhoofd wil ik de geopolitieke invloed van Zuckerberg in samenwerking met de staat IsraŽl verder onder de loep nemen.

Men zou kunnen denken dat Zuckerberg slechts bedacht is op de expansie van zijn miljoenenbedrijf en daarom bereid is compromissen te sluiten met invloedrijke regeerders. Hoe dan ook, dat is allerminst een onschuldige aangelegenheid. De banden die Zuckerberg met IsraŽl onderhoud zijn illustratief daarvoor.

Zagen we eerst president Peres in zijn gezelschap gezellig keuvelen over het tegengaan van kritische content in de richting van IsraŽl, het was zijn opvolger Nethanynu die zonder de steun van Zuckerberg niet aan de macht had kunnen komen. Dit laatste mag in de complexiteit van de mondiale geopolitiek misschien nauwelijks onder de aandacht zijn gekomen en daardoor een onaannemelijke bewering lijken, maar toepassing van censuur, dataroof en manipulatie van het wereld omvattende sociale platform is niet ongewoon. Terwijl in de aanloop naar de verkiezingen door de traditionele IsraŽlische media Nethanyanu werd verguist, bleek Facebook zich voor hem te ontpoppen als het ideale propaganda medium.


Zuckerberg in gesprek met Nethanyanu.

Het behoeft weinig fantasie te veronderstellen dat Zuckerberg zich met uiterst onfrisse praktijken inlaat wanneer hij bereid is belangrijke deals te sluiten met Nethanyanu. Nethanyanu is de president die, naast vele verschrikkelijke oorlogshandelingen en repressie, er niet voor terugdeinst om een "tactische" kernbom tot ontploffing te brengen in de haven van Beiroet...

De inzet van het kernwapen mocht via de door grootkapitaal gekaapte officiŽle mediakanalen natuurlijk niet naar buiten gebracht worden, maar wie serieus onderzoekt zal dit feit niet naast zich neer kunnen leggen.

Het verband tussen de radioactieve straling en het sociale platform is bij deze gelegd. Het blijkt dat de gewasformatie ons helpt de keerzijdes van het Facebook medium te doorgronden om te begrijpen hoe het is gaan functioneren als een Big Brother instrument om de wereldbevolking te manipuleren in de richting van haar eigen slavernij en/of vernietiging. Het is een politiek verdeel en heers systeem geworden die, naar het mij voorkomt, niet langer opweegt tegen de voordelen die het ooit beloofde.

"Making the world open en connected"

De slogan: "Making the world more open and connected" waarmee Facebook zich afficheert is retoriek van de bovenste plank. Hoewel, als Facebook met "open" bedoeld dat ze privacy schendingen mogelijk maakt, dan komt ze in ieder geval op dat vlak toch haar woord na.

Wat betreft "connected" mogen we vaststellen dat de eenzaamheid als gevolg van het digitale communiceren wereldwijd schrikbarende vormen aanneemt. Door de opmars van de virtuele beleving verliest een nieuwe generatie steeds meer sociale vaardigheden. Zuckerberg censureert en manipuleert momenteel ook nog eens de informatiestromen geheel conform de wensen van de uiterst corrupte Wereld Gezondheids Organisatie.

Opgesloten en geÔsoleerd

In plaats van Facebook een sociaal medium te noemen zou het beter een massamanipulatie platform heten. Bedenk daarbij dat ongeveer ťťn derde van de wereldbevolking van het medium gebruik maakt.

We worden met behulp van verborgen logaritmes gecontroleerd, opgesloten en geÔsoleerd. Vraag me niet met welk doel. Het is absurd te menen dat dit voor onze gezondheid of veiligheid gebeurd.

Zoals ik het begrijp activeert de graancirkel het idee "openen" met betrekking tot de systemen zoals die door Zuckerberg worden gebruikt. Deze systemen kunnen op universele wijze zijn verbeeld door de kubussen. Je zou ze eventueel kunnen zien als computers of servers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

 

Randell, betekenis van graancirkels