home
graancirkel websites
klik voor artikel
klik voor video's
klik voor artikel
klik voor artikel
klik voor artikel

contact

GRAANCIRKELS

BEELDTAAL GEWASFORMATIES

Hat Gate Cottage, Savernake Forrest,
11 juli 2007.


© foto: Steve Alexander

Invoeging, hechting.

De Hat Gate Cottage formatie laat moeiteloos een overeenkomst zien met de rangschikking van de trigrammen binnen het teken van de sacrale wetenschap van Stantonbury Hill. In verband daarmee onderwerp ik ook deze formatie aan een nadere inspectie. Het is alsof de Hat Gate Cottage formatie lijkt te willen zeggen dat drie plus drie zes is en zodoende verduidelijkt waarom er toch hexagrammen te ontdekken zijn de Stantonbury Hill formatie. Daarmee is deze formatie echter nog niet in zijn totaliteit verklaard.

    
Links; diagram stantonbury Rechts; diagram hat gate cottage.
In rood de overeenkomst wat betreft lijnen en kaders.

De Hat Gate Cottage formatie verdient het om tevens als een zelfstandig pictogram te worden geïnterpreteerd. Het treft mij telkens hoe sterk het teken intrigeert terwijl het toch zo uitblinkt in eenvoud.

Indien we de twee keer drie spaken even buiten beschouwing laten bemerken we heel eenvoudig 10 concentrische ringen rondom een kern. Zo beschouwd zien we een graancirkel die zich uitstekend leent voor het basisonderwijs. Geef de kern de waarde nul en begin vervolgens de ringen te tellen en het beginsel van ons tientallig stelsel is op de meest eenvoudige wijze doeltreffend overgedragen. Daarbij merken we ogenblikkelijk het verschil op tussen even en oneven getallen.
De zes spaken kunnen verder nog verwijzen naar de zesvoudigheid van de cirkelvorm zoals die in het patroon van de levensbloem bewezen wordt.

Wat het logisch en artistiek uitdrukken van de cijferreeks betreft heb ik me ooit eerder eens bezig gehouden met concentrische rangschikking. De volgende figuur kwam er uit voort.


cijferreeks in pictogram

Aangezien we lijken te zijn aanbeland bij de bron van ons tientallig stelsel is het misschien wel leuk om eens te kijken naar de oorspronkelijke schrijfwijze van onze cijfers. De versie die ik hier weergeef is afkomstig van planeet Thiaoouba. Afgezanten van deze verre planeet zouden de reeks destijds naar onze wereld hebben gebracht.


Oorspronkelijke cijferreeks.

Ongeacht wat men van een dergelijke geschiedenis mag denken; bijzonder interessant is wel dat de schrijfwijze van onze getallen blijkbaar ontleend is aan het aantal hoeken dat ieder cijfer is meegegeven. Het tellen van de hoeken geeft ons welbeschouwd een krachtig instrument voor analysering van graancirkelpictogrammen. Vooral voor de nummerologen onder valt er dus weer een berg mentaal voedsel te verstouwen. Gezegend zij het arme mensenbrein.

Ook dit ontwerp van cijfers gebaseerd op het aantal hoeken heeft indertijd mijn aandacht getrokken en hierbij heb ik me eveneens bezig gehouden met het optimaal logische en artistiek verantwoord aspekt. Naar mijn smaak ontbrak het in de reeks aan voldoende symetrie en kon er nog meer eenvoud in worden aangebracht. Verder kan men net als in de Hat Gate Cottage formatie in één oogopslag de even cijfers van de oneven cijfers onderscheiden. Een gegeven dat met betrekking tot een goed basisbegrip van getallen mijns inziens heel belangrijk is. Vooral als we nog eens omkijken naar de aanverwante Stantonbury Hill formatie waarin het Yin Yang principe centraal staat.


Zelf ontworpen cijferreeksen. © Randell

Om terug te komen op de formatie zelf; het Hat Gate Cottage pictogram vertoont 96 hoeken in totaal. Bijzonder aan 96 is dat dit getal gaat over de afstand van de aarde tot de zon. Zoals eerder gebleken zien we verder 10 concentrische ringen rondom een kern en 6 spaken. Getal 2 is van belang gegeven de ordelijke samenvoeging van de dualistische lijnen.
Zoals ik geneigd ben er naar te kijken is 10 hier als de uitzetting, de expansie of emanatie van de nul. De eenheid van deze ge-expandeerde nul blijkt uit de verbondenheid van de ringen. De één of eenheid in elk getal is ook in de nul. De nul als potentie is onderscheiden van de ge-expandeerde nul.


© foto: CropCircleConnector.com

Om in de sfeer van het sacrale van de wetenschapsbeoefening te blijven zal het wijs zijn om in gedachten te houden dat de nul niet zomaar een wiskundige duiding betreft maar dat we te maken hebben met de ongeopenbaarde God. Hoewel, de expansie wijst natuurlijk wel in de richting van openbaring...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

 

Randell, betekenis van graancirkels