home
graancirkel websites
klik voor artikel
klik voor video's
klik voor artikel
klik voor artikel
klik voor artikel

contact

GRAANCIRKELS

BEELDTAAL GEWASFORMATIES

Graancirkelpoeder I     


Formatie in Bosschenhoofd met poeder. © foto: Randell

   Op woensdagavond 27 juni 2007 lees ik op Grenswetenschap.nl een berichtje over de nieuwste graancirkelontwikkelingen in Bosschenhoofd. Aangezien ik ondanks mijn vorderingen op het gebied van graancirkelonderzoek nog nooit in een graancirkel heb gestaan, besluit ik dit keer mijn kans te grijpen en de volgende dag erheen te sjezen.

   Als ik die donderdag na eindeloze file's om een uurtje of vijf aankom zie ik twee vrouwen in het veld staan. Ik betreed de formatie waar zij in staan maar voel niet echt een duidelijke energie. Ook hoe het eruit ziet valt me tegen. Terwijl ik kennis maak met de vrouwen valt mijn oog een hoopje wit poeder in het midden. Dit kan ik niet echt bevatten. Ik weet namelijk dat poeder in een graancirkel slechts hoogst zelden voorkomt. En dan nog wel zoveel... Alles bij elkaar bekruipt me een gevoel van fopperij, temeer omdat Robbert van den Broeke wiens reputatie nogal omstreden is, deze formatie heeft ontdekt.


graancirkelpoeder © foto: Randell

   Al vrij snel gaan de vrouwen weg en heb ik het rijk voor mij alleen. Ik ga nu naar de andere formatie die zo'n dertig meter verderop ligt. Ik voel, ik kijk, ik onderzoek maar krijg geen vat op de situatie. Dan besluit ik in elk geval maar wat van dat poeder in een plastic zakje te doen. Je weet immers maar nooit.
Vervolgens maak ik wat foto's om daarna eens lekker te gaan liggen in één van de twee mij bekende formaties. Nu is het zo dat ik al sinds jaren kamp met chronische vermoeidheid en normaal gesproken zou ik op dit tijdstip al behoorlijk inzakken. Toch zeker na zo'n uiterst vermoeiende reis van 155 kilometer vol file's en hectische waanzin. Terwijl ik zo lig merk ik dat ik nauwelijks moe ben. Curieus.

   Na een poosje sta ik dan maar weer op en zie ik verderop in het veld drie mannen staan. Ik ga naar ze toe. Het blijken Peter Vanlaerhoven, Robbert van den Broeke en zijn vader te zijn. Ze staan in een cirkel die pas is ontdekt. Het is een beetje een ei-vormige cirkel waarin ook poeder heeft gelegen.
Terwijl ik een kennismakingsgesprek beland valt het me op dat ik lichtelijk opgewonden ben terwijl ik niet zou weten waarom. Ik voel me licht in mijn hoofd en heb enige moeite mijn natuurlijke rust te bewaren. Peter en Robbert steken een sigaret op hetgeen ik niet kan plaatsen. Het bevreemd me net als het gesprek dat ze met elkaar hervatten. Ik kan het moeilijk uitleggen. Een deja-vu ervaring maakt de boel compleet. Ik ben geleidelijk aan op een hele milde manier high geworden zonder er echt van doordrongen te zijn.

   We gaan naar de auto's om visitekaartjes uit te wisselen. Peter gaat wichelen. Robbert en zijn vader gaan naar huis en ik besluit nog wat video-opnames te maken. Het wordt druk als er een groep mensen komt die zich blijkbaar ook met aardlijnen en dergelijke bezig houden. Ik laat me nog even door Peter fotograferen en dan voel ik mij inmiddels zo raar geworden dat ik echt uit het graan weg wil.


Ik in één van de poederformaties.
© foto: Peter Vanlaerhoven

   Aan de auto sta ik te trillen op mijn benen. Ik voel me misselijk, heb bijna de neiging om te braken. Voel een sterke aandrang tot blazen. Mijn hoofd tolt. Ik ben behoorlijk de kluts kwijt, totaal gedesoriënteerd. Na zo'n tien minuten uit te staan puffen voel ik me weer krachtig genoeg om achter het stuur plaats te nemen. Als ik weg rijd weet ik één ding zeker... Deze graancirkels zijn echt!

 

   
Halmen in de derde formatie, echtheidskenmerken?
© foto: Randell

 

Toen had ik dus graancirkelpoeder. Maar ja, wat dan?

 

 

Graancirkelpoeder II   


De andere formatie in Bosschenhoofd © foto: Randell

   Die zaterdag stond een feestje gepland waarvoor ik door Roos was uitgenodigd. Het zou om een spiritueel getint feestje gaan waarbij iedereen “iets” zou doen. Rascha organiseerde het en daarom vond het dan ook plaats in Egmond waar ze woont. Roos en Martin hadden voorgenomen om met het woonwagentje te komen en een voorstelling te geven zodat een sprookjesachtige dag al gegarandeerd was. Het “iets” dat ik zou toevoegen was na mijn avontuur van donderdag voor mij niet moeilijk meer. Om niet aan het bijzondere af te doen had ik me voorgenomen niets van te voren te verklappen.

 


Het woonwagen toversprookje op het erf bij Rascha.

 

Het feestje van Rascha en de channel met “OERNIA”.
(Door Roos, 4-juli-2007.)

   Het graancirkelpoeder lag in het midden van de cirkel. Iedereen was sceptisch en lacherig. Ik ook.
Martin deed een beetje poeder op zijn hand en nam een likje ervan in zijn mond. Ik zag dat er niets met hem gebeurde, dus deed ik hetzelfde om helemaal zeker te weten dat het maar een grapje was. Ik pakte er een beetje van uit het bakje en bekeek het op mijn vinger.
Al meteen gebeurde er iets magisch. Ik zag een heel licht blauw fluoriserend licht van de poeder uit stralen. Als in een sprookjesfilm zo sprookjesachtig magisch. De poeder deed bijna transparant aan alsof het geen stof was. Het was van een zeer hoge frequentie en straalde een hoge energie uit. Ik dipte een klein nipje op mijn tong en de rest wreef ik uit over mijn linker handpalm. Binnen enkele seconden trok er een heel vol gevoel in mijn handpalm, vanuit mijn handpalm begonnen mijn vingers enorm te tintelen. De plek waar de poeder ingewreven was voelde als heel zwaar en diep. Dit gevoel straalde mijn arm in tot aan mijn elleboog. Mijn tong begon te tintelen en mijn hart-chakra enorm te draaien waardoor de koendalinikracht in mijn lichaam heel snel ging stromen. Daarbij werd ik ook misselijk in mijn buik, alles draaide daar rond.

   Terwijl dit gebeurde vertelde Randell dat dit poeder wel eens het alchemistisch goud zou kunnen bevatten. Volgens hem kenden de oude egyptenaren deze afgeleide substantie ook reeds en speelde het een centrale rol in de hoge cultuur van de oude dynastiën. We moesten volgens hem enorm uitkijken voor de dosering en de werking ervan. Randell wilde er geen grapjes mee uithalen en nam zijn vondst zeer serieus. Hij vertelde wat hij voelde toen hij in de graancirkel stond. De “symptomen” kwamen overeen met hoe ik mij op dat moment voelde dus begon ik in de groep te vertellen, wat ik ervaarde.

    
Amenhotep III, farao van de 18de dynastie,
krijgt het wonderbaarlijke "poeder van projectie" aangeboden.

   Bijna iedereen was in een soort van opgewonden staat van zijn. Ik ook en begon ineens te zeggen dat ik zo zou kunnen channelen. Eén van de personen die aanwezig was zei meteen; “Laten we dat toe staan als iedereen zich erin kan vinden”. Ik raakte een beetje onzeker omdat ik niet wist of ik in staat zou zijn om dat werkelijk te kunnen met al die mensen erbij. Ik had op zich wel vertrouwen in mijzelf, in mijn ontvankelijkheid, maar zomaar met publiek erbij, daarvan begon ik mij af te vragen of ik niet helemaal dicht zou klappen of zoiets. Nogmaals vroeg diezelfde persoon, dit keer een beetje aandringend, dat hij wel heel graag zou willen toegeven aan de channel en hij vroeg of iedereen mee wilde doen. Ongeveer de helft van de aanwezigen wilde hier geen deel van uitmaken waardoor er een groepje van acht lieve mensen over bleef.

   Ik zag al meteen iemand bij me die graag dingen wilde vertellen vanuit een andere dimensie. Zij zei meteen al dat de voorwaarden voor een goede sessie wel geschapen moest worden, door een goede liefdevolle verbonden cirkel te maken en een goede gronding.
   Gelukkig was Debora in ons midden die ervaren was bij het begeleiden van lichtcirkels en veel ervaring had bij het maken van een veilige beschermende energie om ons heen waardoor we verantwoord te werk konden gaan. Het voelde ook erg goed en veilig. Debora leidde ons in door een goede verbinding te maken middels een geleidde fantasie met de aarde en kosmische energie die vervolgens ons hart vervulde met licht en liefde. Met onze harten geopend konden we dezen met elkaar verbinden door een linksom draaiende in de groep circulerende hartenenergie te laten stromen.
   De persoon die bij me was gekomen was eerst nog heel ver boven onze hoofden, nadat de cirkel door haar veilig goedgekeurd was kwam ze al gauw naar beneden. Ik omschreef haar als een engelachtige vrouwelijke energie of wezen. In een latere sessie zou ze zich als OERNIA kenbaar maken.


Kephri, de oud egyptische moedergodin van de schepping.

   Op de voorpagina van Randell zijn zelfgemaakt graancirkelscript staat een formatie van een vliegende figuur afgebeeld. Ik werd naar deze verbeelding verwezen. Randell wist daar meteen heel wat interessants over te vertellen. Oernia vertelde dat zij een vrouwelijk wezen is. Haar ronde vormen waren duidelijk zichtbaar en opmerkelijk duidelijk voelbaar. Ze voelde aan als een ware oermoeder. Debora vroeg mij of zij moeder Maria Magdalena was. Ik zei meteen ja, ook al voelde ik dat het haar niet exact was, maar dat de energie helemaal overéén kwam. Ze maakte met haar vrij korte ronde vleugels een omhullend gebaar, zeer koesterend en moederveilig.

   Ze zei meteen toen ze bij ons beneden was dat de poeder uit de graancirkel het moedermelk uit het universum is. De voeding voor de ziel bij uitstek. Wij als kinderen van God, verdwaald als mens in onze zoektocht naar iets essentieels komen deze moedermelk toe, als voeding om te groeien. Als potentiële essentie om te kunnen evolueren naar onze oerbron, het onbegrensde oneindige oerlicht en inzicht tot al en het heelal. Het is om de navelstreng te kunnen herstellen met de hemelse oerbron, de allerhoogste intelligentie waar wij mee verbonden zijn. Het verschijnen van dit poeder houdt zeker verband met de moeilijke ascentietijd waar de wereld thans door gaat.

   Door een wirwar van gevoelens en generaties zijn wij als mens behoorlijk van onze bron losgekomen door een verstopping in onze energiehuishouding. Deze poeder laat het hartchakra sneller draaien waardoor het hart weer in staat zal zijn om open te gaan en de kwaliteiten van het hart weer in dienst van het grotere geheel gesteld kunnen worden. Ze bracht met haar intentie en voor een groot gedeelte ook met haar gebaar de essentiële belangen over van dit vermogen. Zij liet mij door haar onbegrenste warmhartige omhulling van mededogen, dankbaarheid en liefde de kracht voelen van verbondenheid met elkaar. Haar gebaar en haar intentie laten een duidelijke boodschapfunctie zien. Door haar gebaar niet alleen in woorden uit te drukken, maar vooral door zelf helemaal datgene uit te stralen waar ze voor staat, laat ze zien hoe essentieel het gebaar is en wat de juiste intentie betekent. Alles is voelbaar en alles is energie. Zij droeg alles over via haar energie, gebaar en liefdevolle woorden zodat het meteen bij mij binnen komt wat ze bedoeld. Dit is een onderdeel van haar boodschap. Om de dingen te doen met de juiste intentie en zuiverheid, het hart open en in verbondenheid te zijn met haar, met je naasten en alles wat is.

   Dit poeder is letterlijk een geschenk uit de hemel die ons graag wil helpen om ons als mensen naar de andere tijdstrilling, de andere dimensie te brengen. Een dimensie waar nu de tijd voor is aangebroken om er met de daartoe geschikte mensen heen te evolueren. De meeste kinderen worden al geboren in deze trilling. Het is van essentieel belang dat deze kinderen goed begeleid worden en met een omgeving in aanraking komt die overeen stemt met hun belevings- en gevoelswereld. Er zijn enkel te weinig begeleiders op aarde en de hoofdenergie? onder de mensen resoneert nog op de oude trilling. Die botst met de nieuwe tijd trilling. Dit kan veroorzaken dat veel kinderen zich onbegrepen voelen en knel komen te zitten in zichzelf.
   Op de plek waar Oernia vandaan komt zijn veel helpers die graag energie en wezens naar de aarde willen brengen om ons te komen helpen in ons proces. Wetmatig kan dit optimaal als daar weer de juiste voorwaarde voor geschapen wordt in de vorm van de juiste verbinding en intentie. Tenminste voor het specifieke stuk waar Oernia het over heeft. Ze heeft het over een verbinding die wij als mensen met elkaar zouden moeten maken. Niet als individualisten door het leven gaan. Ook niet alleen als geliefden gewoon maar geliefden zijn. Ze nodigt ons uit voor een WERKELIJKE verbinding met elkaar.


Bij elkaar om het bakje met graancirkelpoeder.

   Ze vraagt ons werkelijk te verbinden met elkaar. Door op dit moment als vrienden geliefden, broeders, sisters, mensen elkaars handen vast te nemen. Ze zei dat een man- vrouw verbinding een superverbinding is. Dit door het simpele feit dat het niet voor niets is dat er mannen en vrouwen zijn. De connectie tussen deze twee energieën is zo wonderlijk en krachtig dat het ook weer een heel energetisch wetmatig verhaal is. Ze verwijst naar de oerbron. De oerbron als cel die we eerst zijn en dat er nog een cel bij komt. Van daaruit, door deze eenheid, door deze versmelting groeit een wonderlijk mens. Deze oergedachte komt overeen met de energie waar wij nu als mens naar terug moeten gaan. Dit kan alleen door net als die cellen werkelijk te verbinden. Zonder drugs, maar puur vanuit de connectie met onze harten. De poeder maakt onze harten open en stelt ons in staat om weer werkelijk te verbinden. Er staat bij de meerderheid van de mensen een heleboel onopgeloste rommel, karma, weggestopte emoties, angsten enz. in de weg. Als het hart sneller gaat draaien of stromen komen deze nog niet opgeruimde energieën ook vrij. Het hart wil plaats maken en opruimen om zo verder te kunnen evolueren, om onze kinderen niet al onze rommel te geven. Daarom kan dit poeder bij veel mensen heel veel overhoop halen. Het gebruik ervan moet dus uiterst zorgvuldig en met heel veel beleid gedaan worden.


   Het is van groot belang dat het poeder op de juiste wijze gehanteerd wordt, en deze substantie mag niet gebruikt worden voor doeleinden als commercie, grof winstbejag, machtsmisbruik e.d.. Dat is niet de bedoeling. Er zullen wel mensen zijn die hier niet mee om kunnen gaan, dat is jammer maar ook begrijpelijk. Als je naar het bewustzijnsstadium van de gemiddelde mens kijkt is het die mens niet direct kwalijk te nemen. Van belang is om zelf het goede voorbeeld te geven door de juiste intentie te hebben als weerwoord tegenover de ontwetende mens. Er mag geen strijd ontstaan over onenigheden. Elke daad zal uiteindelijk bij jezelf terug keren. De mens die zijn kracht in machtsmisbruik of dergelijke omzet komt zichzelf heus keihard tegen als wij enkel het goede blijven doen en hem laten zitten in zijn eigen sluwheid. Het is moeilijk om je niet op te winden over machtmisbruik maar ga er niet boos over worden want dan wordt die energie alleen maar gevoed. Laat je door een dergelijke negatieve invoed niet uit je kracht halen. Volg trouw het ware pad en je zult al gauw merken dat je rijkelijk beloond wordt.

   Over de verbinding: Ga tegenover elkaar zitten als paar, man en vrouw en maak een liefdevolle verbinding met de aarde en het universum, laat de liefde in het hart stromen en circuleren over en weer, ga een werkelijke verbinding aan die niet sexueel is maar zuiver liefde. Door deze verbinding onstaat er een fantastische kosmische liefdesenergie die ten eerste al héél helend is voor de aarde. Ten tweede maak je hierdoor samen of met een groep een heuse naverstreng met het universum. Je kunt je dit voorstellen als een lichtstraal naar boven het universum in. Zoals jullie inmiddels wel weten heeft de wet van intentie jullie al bereikt en de kracht daarvan is zichtbaar en zelfs tastbaar geworden. Met deze kracht van de wet van wens en intentie kun je alles bereiken. Het hoeft daarom niet altijd te betekenen dat de intentie die je hebt strookt met de wens van het universum of het goddelijke plan en dus ook niet altijd de zuiverste uitwerkingen op het geheel heeft.


De totale hoeveelheid poeder die ik heb buitgemaakt.

   We gaan er nu vanuit dat ik een spirit ben vanuit onze oer-liefdesbron en jullie maken een cirkel in werkelijke verbondenheid en met de juiste intentie afgestemd op je zuivere liefdeshart en verbonden met hemel en aarde. De straal die dan door de energetische verbintenis ontstaat is een heel complex maar toch ook zo logische samenstelling die het mogelijk maakt om een fantastisch kanaal, of weg, of poort naar boven te maken. (in feite bestaat onder en boven niet, maar voor ons visueel denken beschrijf ik boven naar de hemel toe reikend) Deze poort van licht is vereenvoudigd voorgesteld in staat om door alle lagen die om de aarde zitten heen te gaan. Het werkelijke beeld is erg complex om uit te leggen. Als medium kan ik de overweldigende complexiteit wel zien en voelen maar amper onder woorden brengen. Er zijn vast wel mensen die hier meer van af weten.
   De straal maakt het mogelijk dat positieve energie uit het universum en ook helpers door deze poort van licht naar beneden kunnen komen om vervolgens ons mensen hier te kunnen helpen op onze revolutionaire ontwikkelingsweg. Als de poort zuiver is trek je dus ook zuivere spirits aan en als je bedoelingen niet zuiver zijn worden ook niet zuivere energieën aangetrokken.

   Op het gebied van UFO's en buitenaardse activiteiten is er ook spake van veel negatieve energieën. Dat komt ook omdat de mensen er niet zuiver mee omgaan of niet zuiver hun aards bestaan leven. Door hun onzuivere belangstelling worden er ook heel veel onzuivere energieën aangetrokken. Dat kan ook anders zoals ik beschrijf, maar daar is wel een grote dosis moed, daadkracht, liefde en juiste intentie voor nodig want ga maar na hoe vaak je zo zal gaan zitten ook al ben je in harmonie met je ware geliefde. Het zal voor veel mensen niet vaak zo zijn dat er, los van verliefdheden en driften, werkelijk op dit bedoelde hoge liefdesniveau ontmoetingen plaats vinden.
   In de hogere liefde projecteer je de liefde niet meer op de ander maar kun je zo immens veel liefde in jezelf ervaren, waardoor je de ander vrij, desnoods los, kan laten. Daardoor kan je de ander werkelijk zien zonder hem of haar te willen bezitten. De hogere liefde is dan geboren. Een besef al-één te zijn met het universum, en samen één te kunnen zijn met je maatje(s) op aarde en met het goddelijk plan, daar waar jij een grote liefdesrelatie mee hebt en dus nooit alleen bent maar al-één. De hogere liefde leven geeft veel positieve krachten en is heel heilzaam voor iedereen. Oernia nodigt ons uit om werkelijk te verbinden, er staan een heleboel ongelooflijk fijne liefdesspirits te popelen om via onze verbindings koorden naar de aarde te komen om ons te verrijken.

 


Het mysteriepoeder verwerkt in broodjes.

 

   Tot zover de channel zoals beschreven door Roos.
Uiteraard is er nog veel meer over dit bijzondere spul te vertellen. Behalve dat ik ijverig op onderzoek uitga krijg ik zelf ook informatie met betrekking tot dit poeder door. Dit begon in feite al voordat ik de vonst deed. Er openen zich tal van perspectieven waaronder verwerking tot homeopatische middelen of iets dergelijks. We willen in de toekomst meerdere channels organiseren en ook op het puur materiële vlak staat een chemische analyse op het program.
Kortom, dit verhaal krijgt nog een staart.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

 

Randell, betekenis van graancirkels