home
graancirkel websites
klik voor artikel
klik voor video's
klik voor artikel
klik voor artikel
klik voor artikel

  contact

GRAANCIRKELS

BEELDTAAL GEWASFORMATIES

Uffington Castle, 8 juli 2006.


Uffington Castle. © foto: Steve Alexander (but manipulated by me)

   Uffington Castle, nabij Ashbury, Oxfordshire. 8 juli 2006.
   Hoewel deze graancirkel aanvankelijk en waarschijnlijk door velen nog steeds geassocieerd wordt met een vogel, iets waar ik zelf beslist niet in mee kan gaan, viel mij direct de overeenkomst op met de graancirkel van Waden Hill juni 2003 waarover straks meer.


Diagram Uffington Castle (thanks to T.B.)

    We zien een grote omtrekkende cirkel met daarbinnen een geometrische figuur die zich kenmerkt door twee opvallende centra. Het bovenste centrum is nog opvallender dan de lager geplaatste. Je zou het een incomplete cirkel kunnen noemen. Vanuit het middelpunt van dit centrum zien we lijnen als stralen uitgaan naar de omtrek van de onderste helft van de buitencirkel. Een verdeling in boven en onder is daarmee in ieder geval gemaakt. Boven en onder kunnen moeiteloos geassocieerd worden met hemel en aarde. Het beeld lijkt daardoor op een zon die schijnt achter de top van een berg. Alvorens in te gaan op het lager gelegen centrum wil ik eerst het aantal stralen dat van het belangrijkste centrum uitgaat nader beschouwen. Het zijn er 26. Het aantal segmenten dat de berg hierdoor telt is 25. Die kun je dus lezen als 25 aardse rijken.


Waden Hill. © foto Busty Taylor

   Op dit punt aanbeland wil ik verwijzen naar de Waden formatie 2003 waarin het idee naar voren kwam van de 15 lidstaten van de Europese Unie. Dit aantal zou het jaar daarop worden uitgebreid met 10 extra lidstaten, het totaal brengend op het huidige aantal van 25. Met ingang van 2007 zijn er nog 2 leden aan de club toe gevoegd. Alsof, net als in 2003, er iets gezegd wil zijn over de uitbreiding misschien? Maar wát dan???

   Als we nu onze aandacht richten op het lager gelegen centrum dan zien we dat dit fraai gelegen is in het middenste van de 25 stroken. De 13de plaats, of je nu van rechts of van links begint te tellen dat maakt niet uit. Van dit centrum gaan geen stralen maar concentrische cirkels of golven uit. Het idee van stralen en golven brengt al gauw associaties van natuurkundige wetenschap met zich mee hetgeen wel een behoorlijke wending aan de interpretatie tot hiertoe geeft. En wat te denken van die typische 13de plaats? Voordat we dit gaan interpreteren als op handen zijnd ongeluk stel ik voor het aantal concentrische cirkels eens vast stellen. Dat zijn er dus ook al 13. Dus 13 cirkels die uitgaan van de 13de plaats.

   Concentrische cirkels wekken bij mij vooral het idee van uitbreiding op zoals bijvoorbeeld de kringen die zich geleidelijk vermeerderen rondom het punt waar bijvoorbeeld een steentje in het water is gegooid. Indien we bij een dergelijke vermeerdering of invloed het zogenaamde ongeluksgetal, de dood, de Christus transformatie, betrekken dan kunnen we eenvoudig denken aan de vestiging van een nieuwe wereldorde… Overbodig te zeggen dat dit via het opkomende Europa kan geschieden. Alsof er een geestelijke invloed achter de vereniging van de Europese Staten zit die erin voorziet dat de tegenwoordige wereldheersschappij van de U.S.A. aan het wankelen zal worden gebracht?

   Ben ik nu simpel aan het wensdenken of wordt dit hier werkelijk door middel van beeldtaal uitgedrukt? Voor zover ik mij een beeld kan vomen van de werkelijke machten achter het politieke wereldtoneel moet ik zeggen dat deze me niet echt geruststellen.


Toetredingsfeest in Sofia, Bulgarije. (Foto AFP)

   Uit het Nrc aan het begin van 2007: “Volgens voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie is met het EU-lidmaatschap van Roemenië en Bulgarije de vreedzame hereniging van West- en Oost-Europa voltooid.”

   Verder laat het natuurkundige idee van stralen en golven me niet los. We zien in deze formatie radialen of stralen die uitgaan van het bovenste punt en golven die vertrekken van het onderste punt. Tesamen vormen ze een boeiend interferentiepatroon. Rest mij dan ook de prangende vraag; “Hoeveel natuurkunde is er eigenlijk op de politiek van toepassing?”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

 

Randell, betekenis van graancirkels