home
graancirkel websites
klik voor artikel
klik voor video's
klik voor artikel
klik voor artikel
klik voor artikel

  contact

GRAANCIRKELS

BEELDTAAL GEWASFORMATIES

East Field, Alton Priors, 21 aug 2005


© foto; Steve Alexander

 

Kepher, God van voortbrenging.

   Telkens als ik deze afbeelding zie word ik stil van ontzag. Deze graancirkelformatie belooft naar mijn idee toekomstige formaties die qua schoonheid de tot nu toe verschenen formaties ver achter zich zullen laten. Voor zover ik weet is dit de eerste graancirkel die op onmiskenbare manier een oud-egyptische God verbeeldt. De kever of scarabee werd in het oude Egypte vereerd als Kepher, een God van voortbrenging. Het leven dat uit zichzelf voortkomt.

   Hier is het alsof deze God verantwoordelijk is voor het voortrollen, de draaiing van de aarde om haar as. De gedachte aan een op handen zijnde transformatie, zeg maar een rollen naar een hoger plan, wordt mijns inziens tot uitdrukking gebracht door de geopende vleugels. Indien de vleugels tesamengevouwen zouden zijn dan bemerken we dat de 2x7 bollen het oorspronkelijke enkelvoudige 7-tal bevatten. Aldus wordt hier op twee verschillende aangezichten van het heilige 7-tal gezinspeeld.

   Indien we de grote bol als de aarde mogen beschouwen dan wil hier misschien sprake zijn van de vestiging van een God-regering op aarde? Een optillen van de aarde binnen een hemelrijk is mogelijk iets beter gezegd?

scarab

   Madame Blavatsky meldt in haar Geheime Leer zeer interessante wetenswaardigheden over de oude "Kepha" die volgens mij niets anders dan "Kepher" kan voorstellen. Kepha is, zo schrijft zij, de oude voortbrengster, de moeder der omwentelingen. De draak met 7 koppen was toegewezen aan haar zoon Sevekh-Kronos, of Saturnus, de draak des levens genaamd. Kepha betekent "geheimenis". In het hebreeuws "Chevah" en bijbels "Eva". Deze oude Kepha stelt het levende woord te Ombos voor. Zij komt overeen met zowel Sophia als Aditi met haar 7 zonen. In de openbaring van de bijbel vinden we Kepha terug als de scharlakenrode vrouw, de moeder van het geheim, de groote hoer die op het scharlakenrode beest met de 7 koppen zat, dat de rode draak van de pool is. Zij hield in haar hand de onreinheid van haar hoererij. Dit betekent de zinnebeelden van het mannelijke en het vrouwelijke dat de egyptenaren zich aan het poolmiddelpunt, de eigenlijke baarmoeder der schepping dachten.


Kephri met 7 zonen in de zonneboot.

   Kepha is dus o.a. verantwoordelijk voor de geslachtelijke 2-deling in de natuur. Het man-vrouw aspekt kan daarom één van de 7 bollen voorstellen. Welke paren van tegenstelling zullen we nu aan de volgende 6 bollen toeschrijven?


© foto: Janet Ossebaard

   Volgens "Egypte", een boek van Kurt Lange, luidde het Egyptische woord voor kever; "cheper" of "achper". Tevens betekende het woord "cheper" toen "worden", "ontstaan" of "bestaan".

   De volgende kenmerkende aspekten leid ik thans aan de symbolische kever af;
* Het voortrollen van de bol
* Het vermogen tot opstijgen of trancenderen
* De vermeerdering van het zelf in de verborgenheid
* Het beschermende, weerkaatsende pantser of schild.

   In één beeld zien we zo de begrippen "voortbrenging", "transformatie", "vermeerdering" en "bescherming" gevat.
Alles bij elkaar genomen zie ik in Kepher een bijzonder oorzakelijke Godkracht verantwoordelijk voor de voortbrenging van het leven en de levensvormen waaronder zeker niet in de laatste plaats de hemellichamen. Hoewel Kepher vooral te boek staat als een zonnegod neig ik haar eerder te zien als de grote en geheime kracht die de omwentelingen van zowel de zon als de planeten mogelijk maakt. Een god ook van evenwicht en duurzame arbeid, van bescherming en wedergeboorte.

 


Deze formatie is in Italië (2005) gevonden.
Een verwijzing naar de scheppingsweek?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

 

Randell, betekenis van graancirkels