home
graancirkel websites
klik voor artikel
klik voor video's
klik voor artikel
klik voor artikel
klik voor artikel

  contact

GRAANCIRKELS

BEELDTAAL GEWASFORMATIES

Giant's Grave, 3 augustus 2000


© foto: Bert Janssen

Door te lezen in het boek van Stefan Denaerde "De universele schepping", waarbij het gaat over het begin van de schepping, zie ik deze zeer fascinerende graancirkel voor mijn geestesoog verschijnen, als zou het over dit onderwerp wat meer willen verduidelijken.

Bijzonder aan deze formatie is de uitzondering die we vinden in de ring die zich vormt om het onderste punt. Ik volg mijn natuurlijke neiging en plaats deze punt bovenaan.


Van het midden af beschouwd zien we eerst een onafhankelijke kern, te noemen het middelpunt. Daaromheen een ring die drie gelijkwaardige uitstulpingen naar buiten toe vertoont. De gedachte aan uitzetting, aan expansie of iets dergelijks is daarmee gewekt. De drie uitstulpingen vormen logischerwijs drie kernen.

Verder is het alsof zich een omhulsel heeft gevormd rondom het geheel van het midden en deze drie kernen. Wat aan dit lichaam of omhulsel opvalt is een uitzonderlijke cirkel die gebruikmakend van de vorm van het omhulsel zich om de bovenste kern ringt. Deze bijzondere cirkel lijkt een soort brugfunktie te vervullen tussen het omhulsel en de drie volgende cirkels die eveneens concentrisch om de drie kernen zijn geplaatst. Alsof het wil zeggen dat deze drie volgende ringen ook als lichamen kunnen worden beschouwd, zij het dan als drie onafhankelijke lichamen want anders had er net zo goed een volgende laag om het omhulsel getekend kunnen zijn.

Tot hiertoe zien we waarschijnlijk in ruimtelijk opzicht een drie-éénheid plús drie ontwikkelijksstadia (tijd opzicht) van deze drie-éénheid.

Als laatste element vinden we nog een fraaie wat dunnere ring die de drie kernen met elkaar verbindt. Misschien demonstreert het de begrenzing van de expansie of misschien regelt het de gelijkmatigheid van expansie. (Ik neig te denken aan de occulte ring “niet verder”.) We zien dus nu drie onafhankelijke lichamen die in de kern met elkaar zijn verbonden. Merk de tegenstelling "onafhankelijk" versus "verbonden" op.

Wat we nog aan de beschrijving van deze formatie kunnen toevoegen is de dikte van de ring om het middelpunt. Die is juist iets dikker dan de dikte van het omhulsel of de ringen die er van afgeleid lijken te zijn. Juist dit gegeven roept bij mij de vraag op hoe de figuur eruit zal zien wanneer we de expansie wegdenken. We krijgen dan zoiets als het onderstaande plaatje.


Zie hier de met de retouchtool in race-stand bereikte godslastering.

De bovenstaande afbeelding kan wellicht dienen als inspiratiebron voor mathematische onderzoek? Zelf ben ik niet goed in wiskunde maar ik volg de cijferanalytische benadering van het graancirkelgebeuren met belangstelling.

Hoezo zegt de Giant's Grave formatie ons iets over de schepping?

In de eerste plaats is het mij als zodanig doorgegeven. In verband met mijn graancirkelonderzoek zijn mij bovendien meer dan eens figuren doorgekomen die gebaseerd zijn op de gelijkzijdige driehoek. Ze wil mij blijkbaar veel zeggen. Zo heb ik dat ook altijd gevoeld. Ik heb er iets mee. Zie o.a. ook mijn drakenpagina waar het getal 3 steeds letterlijk en figuurlijk de boventoon voert.


Olivers Castle near Devizes, 1992

Op de vraag voortspruitend uit bepaalde 2012-verwachtingen; “hoe worden wij gered?”, verscheen voor mijn geestesoog een graancirkel die bijzonder op die van Texel of Elst leek. Een zeer universele figuur waar je eigenlijk heel veel kanten mee op kunt. Ik zag het uitdijen, in omvang toenemen. Expansie dus. De overeenkomst met de Giant's Grave formatie is niet gering. Als antwoord op de vraag "hoe worden we gered?" vind ik de verwijzing naar het scheppingsproces eerlijk gezegd nogal bevreemdend of op z'n minst onverwacht.

 
De pictogrammen van de formaties van Elst en Texel. © Ptah

Nu ik dan toch ben aanbeland op het "doorkrijgen" van informatie wil ik op deze plaats verwijzen naar een wel heel speciaal visioen dat ik onlangs ontving. Het sluit naadloos aan op het scheppingsthema zoals we het hier bespreken. Visioen eerste drie-eenheid.  

Aangezien de Giant's Grave formatie iets schijnt te vertellen over de schepping wil ik eens kijken of de figuur te plaatsen is in de universele levensboom; de Kabbala. In de meest gebruikelijke weergave van de boom blijkt dit aardig te kunnen en wel op verschillende manieren zoals blijkt uit de volgende afbeeldingen.


Welke toepassing is nu het meest reëel?

Toen stond Daath, het mystieke wereld-ei centraal.

Daath als middelpunt van het scheppingsproces is tamelijk verrassend maar interessant genoeg om op door te brainstormen. Het mystieke wereld-ei staat te boek als zuivere akasha en zou alle manifestatie bewaren. Dit gouden ei lijkt mij dan ook overeenkomen met het behoudende godsaspekt van de drie-eenheid. Het vertegenwoordigt kennis en wel alle kennis. De onafhankelijke kern kan aldus niet aan enige verandering onderhevig zijn. Het is zoiets als de onveranderlijke Al-God.

Dat de scheppende aktiviteit van de eerste schil rondom "Daath" uitgaat is echter wat lastig te rijmen met de gebruikelijke associaties ontleend aan onze boom. Toch ook weer niet totaal onzinnig. Ik ga verder op het idee van de verschillende stadia en creëer zodoende de volgende toepassing.


De Kabbala blijkt fraai op de verschillende onderdelen projecteerbaar.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

 

Randell, betekenis van graancirkels