home
graancirkel websites
klik voor artikel
klik voor video's
klik voor artikel
klik voor artikel
klik voor artikel

  contact

GRAANCIRKELS

BEELDTAAL GEWASFORMATIES

Bishop Cannings, 12 april 1999.


© foto: Ute Sayer

Zonsverduistering

Het jaar 1999 staat in mijn geheugen gegrift als het jaar van de zonsverduistering die over Engeland en een deel van Europa trok. Deze formatie uit hetzelfde jaar is één van de duidelijksten die naar het thema van de eclips verwijzen.

Het toont de fase waarin de verduistering ongeveer voor de helft is voltrokken. Het zou zowel de fase voor de volledige verduistering kunnen voorstellen als er na. Als men er wat langer bij stilstaat zou het ook de volledige verduistering kunnen voorstellen, maar dan gezien vanaf een standpunt aan de rand van de schaduwbaan over de aarde.

Een zeer intrigerend aspect is de zogenaamde "grapeshot" in één van de twee hoeken waar de schijven elkaar overlappen. Wat ook de rede mag zijn om die punt daar te plaatsen, onbewust verwacht men in de tegenoverliggende hoek eenzelfde punt aan te treffen, maar dat blijkt niet het geval. Vreemd genoeg is die tegenoverliggende hoek minder scherp.


Diagram formatie met grapeshot in rood.

Men zou kunnen speculeren dat de grapeshot is bedoeld om de aandacht op de geprononceerde hoek te vestigen en aldus het verschil met de tegenoverliggende hoek als belangrijk te kenmerken. Alvorens dieper op dit verschil in te gaan is het misschien raadzaam de geprononceerde hoek onder de loep te nemen.


De geprononceerde hoek.

Op zich zou je zeggen dat er weinig aan te beleven valt. Het is gewoon de exacte locatie waar de overlapping van de ene schijf met de andere begint (of eindigt). Het aardige aan de nadruk die op deze locatie wordt gelegd is dat we gedwongen worden het verschil in te zien tussen de twee dimensionale voorstelling en de drie dimensionale werkelijkheid waar het naar verwijst.

Visualiseert men de drie dimensionale voorstelling dan komt men er achter dat er in feite niet van één locatie sprake kan zijn. Immers, moet men zich het snijpunt van de twee hemellichamen voorstellen aan de periferie van de zon of aan die van de maan? Of moeten we die er ergens in de ruimte daartussen begrijpen?

Strikt genomen is in drie dimensionaal opzicht dit snijpunt een zeer lange lijn die van de zijkant van de maan tot aan de zijkant van de zon reikt indien je het van een andere invalshoek zou bekijken.

Indien we nu terugkeren naar het verschil in de hoek met de grapeshot en de tegenover liggende hoek, dan kan men zich voorstellen dat de tegenoverliggende hoek minder geprononceerd is uitgebeeld om te wijzen op weer een ander aspect van de overlapping.


Groen toont de hoek indien de omtrek niet zou zijn vervormd.

Allereerst moeten we vaststellen dat de verzwakking van de hoek mogelijk is geworden doordat de zonneschijf, of eigenlijk zonnesikkel, enigzins is uitgerokken. De omtrek van deze schijf had, zo te zien, precies uit moeten komen op één van de tractorsporen, maar schiet er ietsje voorbij.

Het is met de verzwakte hoek alsof de omtrek van de zon zich hecht aan de omtrek van de maan. Alsof het ermee versmelt. Het zou kunnen benadrukken dat de omtrek van de zon gelijk is aan de omtrek van de maan, althans gezien vanaf het standpunt van de beschouwer, d.w.z. vanaf de aarde. Dit laatste is, hoe gewoon we dit ook zijn gaan vinden, toch een zeer bijzondere "toevalligheid", maar dit terzijde.

Er is dus een invalshoek van onderscheid (die met de grapeshot) en een invalshoek van overeenkomst (de verzwakte hoek).

Indien, zoals opgemerkt, de omtrek niet was opgerekt, dan was de hoek precies op het bovenste tractorspoor uitgekomen. Dit is bijzonder, temeer daar er vanuit het evenwijdige tractorspoor, eveneens aan de rand van de maanschijf, zich een opmerkelijk punt bevindt.


Dit punt is opmerkelijk omdat het het centrum betreft van de lay die er in (incomplete) cirkels omheen gaat. Het is lastig te zeggen of het ook het eigenlijke centrum van de zonneschijf betreft. Het lijkt er ietsje naast te zitten, maar door gebrek aan goede foto's blijft het onduidelijk.

Aangemoedigd door de vondst van deze twee typerende snijpunten gaat mijn belangstelling uit naar eventuele andere snijpunten waar iets mee zou kunnen zijn. En wis en waarachtig valt het oog dan op het laagst gelegen snijpunt. Dit snijpunt kan als onderste punt van de maanschijf gelinkt worden met het onderste punt van de zonnesikkel.


Als resultaat valt daarbij meteen op hoe de grapeshot thans een andere functie kan toebedacht worden. In plaats van de veronderstelling dat het bedoeld zou zijn de aandacht te vestigen op de invalshoek die de omtrek van de zon met de maan maakt, lijkt het nu vooral de twee omtrekken op een gelijkwaardige locatie met elkaar te willen verbinden. Het snijpunt kan door toedoen van de precies geplaatste grapeshot dus zeker als markant worden beschouwd.

Omdat de twee, of eigenlijk vier, tractorsporen tot hiertoe drie snijpunten prijsgeven met een eigen unieke karakteristiek wordt het evident er nog een vierde karakteristieke snijpunt aan toe te willen voegen aangezien er nog een spoor onbehandeld over is gebleven. Dit vierde punt zal het snijpunt uiterst rechts aan de omtrek willen zijn. Het karakteriseert zich vervolgens door de afwezigheid van een relatie met de zonnesikkel.


Vier snijpunten met eigen karakteristiek.

Het is door de twee dimensionale voorstelling van de zonnesikkel en de maanschijf in combinatie met de tractorsporen dat de vier punten ieder hun specifieke eigenheid bezitten.

Punt A; heeft als karakteristiek dat het de omtrek van de maan met de omtrek van de zon kan verbinden.

Punt B; heeft als karakteristiek kenmerk dat het het middelpunt van de zon bepaalt.

Punt C; heeft als karakteristiek dat er een overeenkomstig punt op de omtrek van de zon gevonden kan worden.

Punt D; heeft als karakteristiek dat het niet beschikt over een relatie met de zon.

Afrondend gesproken lijken deze vier kenmerkende snijpunten vooral van meetkundige waarde te zijn in de relatie van de maan tot de zon.

De lengte van de basislijn ontleend aan de afstand tussen tractorsporen?
Meetkundig inzicht blijkt tevens uit de denkbeeldige lijn die punt C maakt met de vergelijkbare locatie aan de omtrek van de zon. Deze basislijn is qua lengte gelijk aan de afstand tussen de tractorsporen bij een hoek van 45 graden op deze basislijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

 

Randell, betekenis van graancirkels