home
graancirkel websites
klik voor artikel
klik voor video's
klik voor artikel
klik voor artikel
klik voor artikel

  contact

GRAANCIRKELS

GEWASFORMATIES ALGEMEEN

    Het is in feite erg lastig om in algemene termen iets over graancirkels te vertellen. Er is veel raadselachtigs gaande omtrent dit onderwerp. Er zijn de laatste jaren bijzonder veel formaties gevonden (de mooisten alle in de omstreken van Avebury en Stonehenge, Zuid Engeland) waarbij de geometrische patronen veel bewondering oogsten. Ze lijken vaak te willen verwijzen naar bepaalde belangrijke aspecten van het bestaan maar er blijft even zo vaak het nodige te gissen over. Alsof aandacht voor de universele achtergrond hoe dan ook behouden wil blijven.

    Het universele karakter blijkt uit een bijzondere veelzijdigheid doordat het fenomeen wijst op spirituele, artistieke, wetenschappelijke, communicatieve en politieke ontwikkelingen.


Tetrahedron formatie, Barbury Castle 1991.

    Mij valt het persoonlijk op dat er o.a. veel verwijzingen naar het thema van de schepping zijn. Er zijn de nodige graancirkels die iets lijken te zeggen over bewustzijn en illusie. Er is o.a. heel wat discussie ontstaan omtrent toekomstverwachtingen die van bepaalde graancirkels zouden zijn af te leiden. Ook is gebleken dat graancirkels in relatie kunnen staan tot de menselijke geest, alsof er sprake wil zijn van communicatie.

    Boeiend zijn de verklaringen van (trance)mediums die zeggen met de cirkelmakers in contact te staan. Het aardige aan het hele fenomeen vind ik dat ieder persoonlijk er een eigen relatie mee kan aanknopen. De projecties vliegen ons dan ook om de oren en daar draag ik natuurlijk nog eens mijn steentjes aan bij... Of zullen het steentjes aan áf blijken?

    Tot hiertoe is het onderwerp vermakelijk vaag dus, eigenlijk. Toch, naarmate ik dieper op het materiaal in ga zullen er meer en meer kwartjes gaan vallen.

    Laten we ter kennismaking het thema van de schepping hanteren.
    De beroemde "DNA double helix" formatie van 1996 spreekt alvast boekdelen. We zien twee "slangen" verbonden aan een centrale as van tien cirkels die geplaatst zijn tussen twee polen.


© foto: Lucy Pringle

    Met het getal tien in handen kijken we naar het volgende interessante voorbeeld dat eveneens gaat over de organisatie van de schepping. Het is de Kabbala levensboom die in mei 1997 in het koolzaadveld bij Barbury Castle verscheen.


© foto: Lucy Pringle

    Wat te denken van deze zaadcel en eicel die in 1998 is ontstaan?


© foto: Frank Laumen

    Een heel opmerkelijke ook is deze "Goddelijke openbaring" die gevonden werd in augustus 1991 te Milkhill waarschijnlijk als antwoord op het bericht; "talk to us" dat door mensen in het graan werd geschreven. Er zijn verschillende vertalingen aan de schrifttekens gegeven. Ze schijnen oud-Hebreeuws te zijn. Robbert Boerman legt in dit boeiende artikel de connectie met de schepping, althans de schepping van de eerste mens.


© foto: Andrew King

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randell, betekenis van graancirkels