zelf reflecterend ©

 

home

WIE IS RANDELL

GEEST-RIJK

KUNST

GRAANCIRKELS

POËZIE

 ETHIEK

Verantwoording/inleiding
Onderscheid/ordening
      Vivekanandi versus Bailey
De tien geboden (vier versies)
Methode “toetsing aan het onderbewustzijn”

Toewijding aan de Al-geest
Geestelijk lezen
Innerlijke en uiterlijke reiniging
Vurige aspiratie I
Deugdzaamheid
Tevredenheid
Waarachtigheid
Niet stelen
Zelfbeheersing
Ruimhartigheid

Extra aanvullingen

 contact

 

ETHIEK

de 5+5 aanvullingen

 

De 5+5 toegelicht door Patanjali/Bailey (blz.123) en mijzelf.(beknopt/rommelig)

Innerl. en uiterl. reinheid
i.v.m. de 3 schillen. Studie van magnetische reinheid.

Tevredenheid
Denkvermogen in rust, onderkennen van wetten die het leven beheersen, arbeiden vanuit acceptatie, waarnemen en benutten van goede kansen. Indien op juise wijze gedaan worden de volgende 3 regels eenvoudiger.

Vurige aspiratie
i.v.m. de 3 schillen. Verwijzing naar volgend boek (hoofdstuk). onafwendbaar streven, standvastig oefenen, duurzame trouw aan het ideaal. Kenmerken moeten in alle 3 de lichamen worden gevonden. (wat neem je mee, heb je iets bij je? De doden)

Geestelijk lezen
Astraal gebied; Oorzaken achter de begeerten.
Mentaal gebied; symbolen en/of geometrie van idee of gedachte.

Toewijding aan Algeest
De houding van het lager 3-voudig zelf jegens de werkelijke mens. De kwestie gehoorzaamheid.

Deugdzaamheid
Sluit alle schadelijkheid of kwaadaardigheid uit en doet daarmee alle vijandschap ophouden. Begint met zichzelf. Maakt zelfs leeuwen en krokodillen machteloos.

Waarachtigheid
Maakt uitwerking van woorden en handelingen direct waarneembaar. Juist waarnemen. Nauwkeurig opbouwen.
Voortdurend pogen aan volgende vereisten te voldoen;
1. Juiste aandacht voor iedere formulering
2. Wijs gebruik van stilte
3. Voortdurende studie van handelingsoorzaken i.v.m. begrip van doelmatigheid
4. Aanhoudend pogen de werkelijkheid in iedere vorm te zien.
Begrijpen van de volgende dingen is nodig om waarheid aan te tonen;
a. de wet van trilling
b. de wetenschap van klank (zie Inayat Khan)
c. doel van evolutie
d. het momentele cyclische stadium
e. De aard van de vorm
f. Het hanteren van atomische stof

Bestemd laten
Niets te begeren voor het afgescheiden zelf. Behelst ook astrale of mentale zaken.

Zelfbeheersing
Behelst vooral de kwestie vitaliteit of kracht van dierlijke aard. De scheppingskracht op stofgebied. Geen verkwisting of anderzijds tekortdoening maar juist gebruik sexueel beginsel. Verder het nakomen van de wetten van het land, het beheersen van spraak en klank en andere zaken.

Ruimhartigheid
Ongehechtheid aan de 3 werelden voorkomt noodgedwongen incarnatie. In bijzondere relatie tot tevredenheid.

 

We kunnen weten de volmaaktheid nog niet te hebben bereikt. Evenzo kunnen we ons het denkbeeld voorstellen dat we ergens in de toekomst of buiten de tijdruimte dimensie wel over de staat van volmaaktheid beschikken. Aan de hand van dit gegeven kunnen we ons dus ook een voorstelling trachten te maken van hoe het zou zijn als om volmaakt mens terug te blikken op onze staat van onvolledigheid. Zouden we gaan straffen? Zouden we vergeven? Zouden we de helpende hand reiken? Zouden we ons onthouden van interventie?
Zou er een God buiten onszelf bestaan dan is het omdat we die buiten ons zelf hebben geplaatst. Zou zo'n God op wraak uit zijn omdat we die in onze onvolmaaktheid hebben verbannen? De antwoorden zijn niet aan de zelfreflecterende kunstenaar maar aan u.