zelf reflecterend ©

 

home

WIE IS RANDELL

GEEST-RIJK

KUNST

GRAANCIRKELS

POËZIE

 ETHIEK

Verantwoording/inleiding
Onderscheid/ordening
      Vivekanandi versus Bailey
De tien geboden (vier versies)
Methode “toetsing aan het onderbewustzijn”

Toewijding aan de Al-geest
Geestelijk lezen
Innerlijke en uiterlijke reiniging
Vurige aspiratie I
Deugdzaamheid
Tevredenheid
Waarachtigheid
Niet stelen
Zelfbeheersing
Ruimhartigheid

Extra aanvullingen

 contact

 

ETHIEK

methode “toetsing aan het onderbewustzijn”.

 

Een belangrijk onderdeel van deze studie vormt de toetsing aan het onderbewustzijn. Ik gebruik hiervoor een zelf ontwikkelde droomtechniek die erop neer komt dat wanneer ik ga inslapen ik mij voorneem me op een bepaald thema te zullen concentreren. Op het moment dat het stadium aanvangt waarin droombeelden verschijnen ben ik namelijk meestal nog juist wakker genoeg om dit voornemen te beantwoorden en me te focussen op het betreffende thema. Bij deze concentratie op de gedachte ontstaat dan meestal een toepasselijk gedachten- of droombeeld. Dit gedachten- of droombeeld is niet een beeld dat ik met mijn bewuste gedachten of associaties construeer. Dit is evenwel mogelijk om te doen maar voor mijn studie lang niet zo interessant. Het zou er in dat geval ongeveer op neer komen dat ik me dan bezig zou houden met het bestuderen van wat ik al weet. Vele malen intrigerender is het voor mij te speuren in de onontgonnen gebieden van wat zo mooi genoemd is; “het onderbewustzijn”. Het door deze techniek gevonden gedachten- of droombeeld werk ik zo natuurgetrouw mogelijk uit in de vorm van een tekening. Daarna volgt een kritische beschouwing of analyse van het beeld. Elke bovenstaande titel is dus het thema waarop ik me heb geconcentreerd, dan volgt het toepasselijke beeld uit het onderbewustzijn, daarna de interpretatie van dit beeld.