zelf reflecterend ©

 

home  

 

WIE IS RANDELL  

loopbaan  

filosofie/visie  

GEEST-RIJK  

KUNST  

PO╦ZIE  

ETHIEK  

GRAANCIRKELS  

 

contact/verkoop  

WIE IS RANDELL?

 

Filosofie en visie

Mijn zoektocht, levenswijze en kunst vinden hun oorsprong in een diep gevoelde behoefte aan wezenlijke verandering. Wezenlijke verandering voor zowel mezelf als mijn omgeving. Het menselijk onvermogen houdt mij sinds jaar en dag bezig. Ik wil als kunstenaar door middel van aanhoudend streng zelfonderzoek inhouden naar buiten brengen die ik van grote waarde acht voor mijn omgeving, de samenleving waarmee ik in verbinding sta. Uiteraard staat of valt mijn pogen tot veranderen van met name mijn omgeving met de bereidheid deze inhouden aan te gaan.

Als ik het heb over een diep gevoelde behoefte aan wezenlijke verandering dan heeft dat alles te maken met ervaringen van ongelukkigheid, nutteloosheid, uitzichtloosheid en dat soort zaken. Zowel bij mezelf als bij anderen. Daarbij lijkt onze moderne samenleving af te stevenen op een exces dat het menselijke verstand ver te boven gaat. Er zijn onvoorstelbare kosmische en geologische ontwikkelingen gaande terwijl de curves van menselijke ontwikkeling er al eveneens op duiden. Wat moeten we hiermee? Wat kunnen we hiermee? EÚnieder zal het antwoord uiteindelijk in zichzelf moeten vinden. Dit neemt uiteraard niet weg dat inzicht in de zoektocht van een ander, in dit geval de mijne, mogelijk kan helpen bij het bewandelen van je eigen pad.

 

Over mijn kunst

Mijn belangrijkste werken vertonen doorgaans een complex samenstel van ideeen die op een harmonische manier tot compositie zijn gebracht. Er moet altijd een soort vanzelfsprekendheid in het beeld tot uitdrukking komen.

Zeer vaak gebruik ik als inspiratiebron de droom. Zodoende druk ik mij uit door middel van symbooltaal. Dat is een universele taal met een bereik die zoveel verder gaat dan woorden. Met de term "bereik" heb ik hier verschillende dingen voor ogen. Overal ter wereld kan het beeld van een kat zeggen; "aai mij". Overal ter wereld kan het beeld van een rijpe appel aan een boom zeggen; "pluk mij". Overal ter wereld kan het beeld van een uitslaande brand zeggen; "blus mij". Zo kan beeldtaal in principe alle mensen bereiken. Daarnaast is er het bereik in de zin van betekenis voor het onderbewustzijn. Met name het onderbewustzijn is voor de mens het gebied waar de wezenlijke en/of latente veranderingen plaats vinden. Het is op dit niveau dat ik contact wil maken met mijn publiek.