zelf reflecterend ©

 

home

WIE IS RANDELL
GEEST-RIJK
transformatie
kabbala levensboom
draak/slang symboliek
vergelijkingen draak boom
brein en onderbewustzijn
pijnappelklier
hersenfrequenties
scheppingsvisioen
tijd/ruimte continuüm
uittredingen
droom en tijdreis
KUNST
GRAANCIRKELS
POËZIE
ETHIEK

contact

 

GEEST-RIJK

scheppingsvisioen

 

Visioen van de eerste drie-eenheid

(April 2006)

Er is duisternis, het heelal kent geen sterren. Ik zie een bel van licht dat wordt gehouden door de hand van de duisternis. Dit eerste en enige licht is zowel gasvormig als vochtig. Het is zowel lucht als water. Het is zowel droog als vochtig. Er is nog geen tijd, geen ruimte, geen materie. In het heldere licht is beweging. Het licht is overwegend wit, toch zijn er subtiele kleuren en een duidelijk goudgeel licht binnen in het witte licht. Aan de vingers van de duistere hand ontwaar ik smalle rode lichtlijnen.

De meest directe aanleiding die deze waarneming waarschijnlijk mogelijk maakte is gelegen in de bestudering van Blavatsky’s Geheime Leer, (deel II) waar het gaat over Sevekh. De ontdekking kort tevoren dat Kepher als de moeder van Sevekh mag worden beschouwd gaf me reeds de kriebels gelet ook op het verschijnen van die zeer bijzondere graancirkel in augustus vorig jaar. Een andere bijkomstige aanleiding kan gelegen zijn in mijn persoonlijke leerproces met betrekking tot “tirannie”. Het licht leert o.a. hoe ik mezelf onder de druk van het duistere element kan gedragen.

Qua beleving deed het visoen, ik zal maar zeggen "kosmisch" aan, alsof ik getuige was van een pril beginstadium van onze fysieke kosmos. Pas later drong de absurditeit tot me door van de aanwezigheid van de hand van duisternis die hier visueel werd uitgebeeld. Ik kan me niet voorstellen dat reeds aan het begin van alle evolutie er een echt gevormde hand (van God) daar de eeuwige wateren bespeeld terwijl niets anders dan potenties, niets dan pure energie, zich voordoet. De hand toont danook geen fysieke werkelijkheid maar een metafysieke werkelijkheid. Het visioen draagt een symbolisch karakter. En toch beweer ik dat dit één van de meest preciese en reeële beschrijvingen behelst van onze beginnende schepping.