zelf reflecterend ©

 

home

WIE IS RANDELL
GEEST-RIJK
transformatie
kabbala levensboom
draak/slang symboliek
vergelijkingen draak boom
brein en onderbewustzijn
pijnappelklier
hersenfrequenties
scheppingsvisioen
tijd/ruimte continuüm
uittredingen
droom en tijdreis
KUNST
GRAANCIRKELS
POËZIE
ETHIEK

contact

 

GEEST-RIJK

hersenfrequenties

Misschien kunt u de beelden die gaan over de vier hersenfrequenties beter plaatsen dan ik. Mij zeggen ze eerlijk gezegd niet zoveel. Toch vind ik ze hoe dan ook bijzonder intrigerend. Indien u zich nu afvraagd hoe ik zonder veel kennis op dit complexe gebied toch wetenschappelijk waardevolle informatie zou kunnen aandragen dan wil ik ook op deze plaats er nog eens op wijzen dat de uitvinder zoals die zich door mijn persoon manifesteert in feite weinig anders is dan een doorgeefluik. Het onderbewustzijn zou je daarbij kunnen zien als mijn achterkamer, terwijl het bewustzijn als voorkamer kan worden begrepen. Met deze opmerking vestig ik meteen de aandacht op de alfa-frequentie die bij uitstek dienst kan doen als universeel platform tussen bewust en onderbewust.

 

ALPHA-golven treden in de regel op tijdens een ontspannen toestand waarbij iemand zich kalm en evenwichtig voelt. De buitenwereld treedt op de achtergrond en men kan zich gemakkelijker verliezen in dagdromen. In de ontspannen Alpha-sfeer neemt men gemakkelijker informatie op, terwijl de toegang tot het geheugen verbetert. Dominante Alpha-golven gaan in principe niet samen met angst en agressie. Men raakt minder snel opgewonden. Bij de meeste mensen nemen de Alpha-golven toe wanneer ze de ogen sluiten en zich meer richten op hun innerlijke belevingswereld. Alpha-golven vormen een brug tussen het bewuste en het onbewuste. Zonder deze brug heeft men geen toegang tot de innerlijke belevingswereld en kan men zich de dromen of inzichten en ervaringen, die tijdens een mentale training of een moment van diepe ontspanning optreden, niet herinneren.

 

BĘTA-golven staan symbool voor het normale dagbewustzijn. In deze toestand is men waakzaam en alert en is de aandacht gericht op de buitenwereld. Er vinden snelle, logische denkprocessen en handelingen plaats. Daarbij worden kritische afwegingen gemaakt, argumenten verzameld, besluiten genomen en problemen opgelost. Met dominante Bęta-golven kan iemand echter ook erg gespannen en nerveus of overmatig bezorgd zijn (indicaties van stress). Het geheugen werkt dan minder optimaal en er kunnen concentratieproblemen ontstaan.

 

DELTA-golven worden met name tijdens de droomloze slaap gegenereerd. Hoe dieper men slaapt, des te langzamer zullen de hersengolven zijn. In een Delta-sfeer zijn we ons in de regel niet bewust van onze situatie en onze omgeving.

 

THĘTA-golven treden op de voorgrond wanneer de aandacht volledig naar binnen gericht is. We beleven de Thęta-sfeer onder meer tijdens onze slaap, wanneer we dromen. Thęta-golven zijn ook betrokken bij het verwerken, opslaan en het zich herinneren van ervaringen. Verder spelen zij een belangrijke rol bij piekervaringen en creatieve ingevingen. Vaak zijn we ons niet bewust van deze innerlijke processen.