zelf reflecterend ©

 

home

WIE IS RANDELL
GEEST-RIJK
transformatie
kabbala levensboom
draak/slang symboliek
vergelijkingen draak boom
brein en onderbewustzijn
pijnappelklier
hersenfrequenties
scheppingsvisioen
tijd/ruimte continum
uittredingen
droom en tijdreis
KUNST
GRAANCIRKELS
POZIE
ETHIEK

contact

 

GEEST-RIJK

de epifyse of pijnappelklier

De pijnappelklier staat bekend als het orgaan bij uitstek dat verantwoordelijk is voor het regeneratieproces in ons lichaam. Daarmee raakt het de bron van het leven. Het is de vitaliserende, vernieuwende energie die het aanspreekt om korte metten te maken met allerlei vormen van verval, ziekte, ouderdom, stagnatie en zo meer.


De functie van de pijnappelklier 1

Kijkend naar de funktie van deze klier op mijn vertrouwde buitenzintuigelijke wijze kwam allereerst het beeld door van een brug over een stroom die in tween brak. Daarna een vergelijkbaar beeld waarbij een heldere en krachtige waterstroom uit een bron tevoorschijn komt en als een waterval over terrassen of misschien restanten van brugachtige constructies spoelt.

Deze beelden schrijf ik een subjectiever karakter toe dan ik gewend ben te doen in dit soort onderzoeken. Afgezien van het feit dat alles niet anders dan subjectieve beleving kan zijn hou ik omwille van de duidelijkheid altijd een soort geleidende schaal voor ogen dat vertelt of informatie meer of minder op het persoonlijke of subjectieve betrekking heeft. Het gedoe met deze bruggen of overspanningen kom ik wel vaker tegen en zegt mij veel over mijn geconditioneerde neigingen om bruggen te slaan, om vat of greep te krijgen op het wonderlijke maar onzekere bestaan. De beelden geven me te kennen hoe onzinnig en in feite krampachtig ik eigenlijk bezig ben. Ook deze site, deze artikelen en tekeningen kunnen zulke bruggen voorstellen. Ik hoop bijvoorbeeld bruggen tussen jou, de lezer van dit artikel te leggen en mezelf zodanig dat we elkaar tot op zekere hoogte kunnen begrijpen. Of ik tracht als uitvinder verbindingen te maken tussen verschillende ideen opdat er bijzondere mogelijkheden uit ontstaan. Toch is dit tot een tweede natuur van me geworden, een automatisme dat zo te zien mijn vitaliteit remt of blokkeert. De opgave voor mij is hier mee te stromen met de oorspronkelijke levensvloed. Me daaraan over te geven, die gevestigde condities los te laten, dat zal mijn gezondheid zeker ten goede komen.


De functie van de pijnappelklier 2

Het volgende beeld over de funktie van de pijnappelklier zal denk ik gaan over de situatie die zich voordoet wanneer ik mezelf verder weet te bevrijden. Het is me wat mysterieus maar er valt desalniettemin toch aardig wat over te vertellen. Het object dat ik waarneem doet me nog het meeste denken aan een soort luchtballon maar ik kan me eveneens goed voorstellen dat het de pijnappelklier zelf voorstelt, zij het in een hoedanigheid die iets specifieks verduidelijken wil. Ook de associatie met een soort gloeilamp is in me opgekomen maar vind ik toch minder interessant.

Aan de onderkant van de peervormige luchtballon hangt een soort verchroomde capsule. Naar die capsule heb ik nog eens een tweede keer gekeken waarbij de vorm zich toen zodanig toonde dat eerdere waarnemingen m.b.t. de ufo-techniek van kunstmatige zwaartekrachtgolven erop van toepassing lijken. Ik geef toe dat mijn speurtochten soms moeilijk serieus te nemen zijn maar aan de andere kant, ik zie wat ik zie, en waar het ook toe leiden mag, het minste wat je ervan kunt zeggen is dat de kracht van de verbeelding waarde heeft.

Het gegeven van luchtballon staat in symbolische betekenis al gauw voor de verwerkelijking van levenswensen. Wat dat betreft klopt het plaatje dus best aardig. De kleur van die peervormige bel is een soort vuil groen. Het soort groen als van snot of van een beeldbuis van een oude teevee. Indien hier werkelijk een luchtballon wordt bedoeld kan ik zeggen dat het onreine omhulsel de lichte (gewicht) kracht bevat die het opstijgen mogelijk maakt. De capsule van glanzend chroom, dus edelmetaal, wijst op veredeling. Dat de capsule doet denken aan een vliegende schotel is op zn minst verwarrend te noemen in relatie tot de luchtballon. De twee in n beeld tesamen geven vervolgens voeding tot speculaties als; heeft de ufo pech onderweg en wordt die nu door een luchtballon op sleeptouw genomen? Of serieuzer; zegt de symboliek mij iets over de technieken die verheffing mogelijk maken? Er is het edele in verhouding tot het onreine omhulsel, het nieuwe in vehouding tot het oude, het geavanceerde in verhouding tot het primitieve.

De functie van de pijnappelklier is mij nu toch weer een beetje duidelijker.