zelf reflecterend ©

 

home

WIE IS RANDELL
GEEST-RIJK
transformatie
kabbala levensboom
draak/slang symboliek
vergelijkingen draak boom
brein en onderbewustzijn
pijnappelklier
hersenfrequenties
scheppingsvisioen
tijd/ruimte continuüm
uittredingen
droom en tijdreis
KUNST
GRAANCIRKELS
POËZIE
ETHIEK

contact

 

GEEST-RIJK

 

brein en onderbewustzijn

 

Op deze afdeling, te beginnen op deze pagina, vind je één en ander over de hersenen. Linker- en rechterhersenhelft komen hieronder aan bod. Op een volgende pagina iets over de functie van de pijnappelklier . Dan volgt een pagina over hersenfrequenties . Verslagen over een aantal uittredingen die ik zelf heb beleefd. Vervolgens beschrijf ik een bijzonder visioen die ik heb gehad over het begin van de schepping. Ook heb ik nog een stukje over het tijdruimte continuüm dat ik koppel aan het toeval. Tenslotte krijgt u een wat experimentele pagina waarin ik eerst een droom beschrijf die te maken heeft met een tijdreis , daarna wijd ik dan nog wat uit over dit idee van tijdreizen en leg daarbij een link met genetische code's.


hersenen

Dat veel, zo niet alles, in ons wonderlijk bestaan afhangt van de werkingen van onze hersenen hoeft geen betoog. In het pogen ons bestaan te doorgronden is het dus logisch ook het brein op z'n merites te onderzoeken. Wat doet het? Waarom doet het zus of zo? Onder welke omstandigheden doet het dit of dat? En ga zo maar door. Het is een complexe business daar binnen in ons hoofd. Zo complex dat u van mij zeker niet hoeft te verwachten dat ik u in deze bescheiden pagina zal opleiden tot professor neuroloog. Sterker nog, ik snap geen snars van die rare grijze hersenpudding maar kan het desondanks niet laten om er zo nu en dan mijn aandacht op te richten. Om althans te proberen me in hoofdlijnen een begrip te vormen van dit instrument van vernuft.

Lees dit verslag dus als een speelse en originele verkenning waarbij ik het klaarspeel wat steentjes toe te voegen aan hetgeen algemeen bekend is op dit gebied. Deze steentjes geef ik u in de vorm van beelden die betrekking hebben op linker en de rechter hersenhelft en in de volgende pagina's op de pijnappelklier en de vier verschillende hersenfrequenties.

 

linker en rechter hersenhelft

Zoals we in de gebruikelijke literatuur over dit onderwerp kunnen lezen staan de twee hersenhelften a.h.w. in een man-vrouw verhouding tot elkaar. De zogenaamd mannelijke linkerhelft wordt geassocieerd met de ratio, specialisatie, het vermogen tot analytisch denken. De zogenaamd vrouwelijke rechterhelft staat dan voor het meer holistische, intuïtieve en creatieve denken.

Natuurlijk kon ik het niet laten mijn incubatietechniek op deze belangrijke onderdelen toe te passen. De inzet werd een toepasselijk beeld te ontvangen bij letterlijk “de funCtie van de linker hersenhelft” en vervolgens hetzelfde voor “de funCtie van de rechter hersenhelft”.

 


De functie van de linker hersenhelft

Dit beeld toont het voeden van het kind. Wat mij betreft kun je dan vooral denken aan het eigen innerlijke kind. Daarmee krijgt dit onderzoek automatisch richting in aandacht voor de pijnappelklier. Typisch voor het het voeden van het kind is de heerlijke knoeiboel die het teweeg brengt. Veel van het voedsel wordt vermorst. Het kind is ongeconcentreerd, impulsief, eigenzinnig en zich nauwelijks of niet bewust van de bedoeling van de voeding.

 


De functie van de rechter hersenhelft

Een man heeft zojuist een cafee of een snackbar in Purmerend (niet te zien) verlaten. Hij struikelt over een betonnen paaltje dat aan de straatkant is opgesteld waarbij hij zich nog juist weet te corrigeren.
In één beweging zien we zowel de onachtzaamheid bij het naar buiten gaan als de reflex die hem voor het vallen behoed. Een grappige bevestiging hiervan is het feit dat de man een hoed draagt. De meneer is dus absoluut "behoed". Nog een aandachtspunt is de aanraking met zijn linkerhand van het paaltje. Het is ermee als een soort bezwering. Een soort erkenning in de orde van; "okee, jij bent een paaltje, dat is nu eenmaal zo". Het is een vergoelijkend contact met het voorwerp dat hem zojuist nog in de weg stond. In een breder perspectief maakt dit detail het mogelijk om op een neutrale manier naar hindernissen te kijken. Je kunt aanstoot nemen aan de hindernissen des levens. Je kunt ze echter ook als feitelijkheden accepteren die het mogelijk maken om meer alert in het leven te staan.