zelf reflecterend ©

 

home

WIE IS RANDELL
GEEST-RIJK
transformatie
kabbala levensboom
draak/slang symboliek
vergelijkingen draak boom
brein en onderbewustzijn
pijnappelklier
hersenfrequenties
scheppingsvisioen
tijd/ruimte continuŘm
uittredingen
droom en tijdreis
KUNST
GRAANCIRKELS
PO╦ZIE
ETHIEK

contact

 

GEEST-RIJK

 

Draak/slang symboliek

 


Op bovenstaande kindertekening zien we hoe een hemelse draak een aardse draak ontmoet. Eigenlijk is het verschil tussen die twee slechts gelegen in hun positie. De ene vliegt in de lucht en de andere staat op de aarde. Voor het overige zijn ze zo goed als gelijk aan elkaar.

Deze tekening heb ik gemaakt in 1976. Ik was toen 15 jaar oud, na´ef en onwetend ten aanzien van de werkelijke betekenis van mijn creatie.
Beschouwing van het beeld geeft eenvoudig aan dat er een strijd tussen twee draken plaats vind. De hemelse en de aardse draak wellicht. Het thema wordt o.a. uitvoerig in de Tao´stische cultuur behandeld, met name in de I Tjing krijgen de hemelse en de aardse oerkracht een vooraanstaande rol toegewezen. Het beschrijft, kort gezegd, hoe de geestelijke wereld en de stoffelijke wereld elkaars tegenovergestelde zijn, in die zin dat ze elkaar kunnen aanvullen. Zijn de twee in conflict met elkaar dan is onheil onvermijdelijk het gevolg. Deze tekening laat dit laatste blijken. Het geeft een diep inzicht in een belangrijk aspekt van mijn persoonlijke leven en al dat daarmee in verband staat.

 

De volgende 2 tekeningen uit mijn fabuleuze jeugd tonen opmerkelijke variaties op hetzelfde thema van de oerkrachten.

   

In deze tekeningen is de drievoudigheid die zich verheft boven de dualiteit net als in de drakenstrijd bij wijze van ordenende struktuur aanwezig.
Terwijl de linkertekening het lustaspekt en de genetica behandelt, gaat de rechtertekening over het machtsverhaal, doorgevoerd tot niks minder dan de wereldheersschappij. Grappig om te zien is hoe ik in mijn kind-eigen onbeholpenheid stuit op de begrenzing van het papier. Het laat daarmee mooi zien hoe de paddestoeltekening van onderaf naar boventoe is ontstaan terwijl de adelaar van boven naar beneden is getekend!

Dat de draak overeenkomt met de slang is redelijk bekend. Dat ook de adelaar voor draak mag worden gehouden is, naar ik meen, minder bekend. Aleister Crowley verklaart in Liber Aleph; "De draak is een combinatie van Arend en Slang en is de Liefde als orgaan van de Wil door wiens deugd Werk en Wonder van de ene Essentie volbracht wordt. Deze Draak heet Stilte, want in het uur van zijn werkzaamheid wordt het innerlijke deel, dat Ik zegt, afgeschaft door de vereniging met zijn Geliefde, de Ster."

De gele draak, het symbool van moeder aarde, hier met katalysator op de kop geplaatst. Deze tekening heb ik ongeveer op mijn 11de levensjaar gemaakt. Mij valt in het bijzonder de serene en vriendelijke uitstraling op. Het is voor mij ook een onpartijdige draak, een draak van het midden.

Deze jeugdtekening is nog moeilijk een draak te noemen maar toch zien we veel van de oerkrachten erin terug. De twee grote aangezichten kunnen namelijk moeiteloos met de drakenstrijd geassocieerd worden. De belangrijkste reden waarom ik de tekening hier plaats is alweer de overeenkomst met de drie kwaliteiten bovenaan. Eerst in de vorm van de dood, daarna als vogels. Deze drie zwaluw-achtige wezens blijken ook weer in een bepaald mythologisch verband te staan. Zeer opmerkelijk vind ik de volgende twee graancirkels die daar eveneens naar lijken te verwijzen.

   

Tekent men een draak dan kan men aan de expressie van het beestje afleiden wat het is dat de tekenaar verhindert zijn of haar doel in het leven te bereiken. In mijn geval wil dat nog wel eens de geestdrift zijn zoals uit onderstaande brouwsels mag blijken. Mijn energie neigt vaak alle kanten op.