zelf reflecterend ©

 

home

WIE IS RANDELL
GEEST-RIJK
transformatie
kabbala levensboom
draak/slang symboliek
vergelijkingen draak boom
brein en onderbewustzijn
pijnappelklier
hersenfrequenties
scheppingsvisioen
tijd/ruimte continuüm
uittredingen
droom en tijdreis
KUNST
GRAANCIRKELS
POËZIE
ETHIEK

contact

 

GEEST-RIJK

 

Kabbala levensboom

 

    De onderstaande treurwilg is een kabbala-levensboom. Kabbala kun je opvatten als een ge-ordende weergave van de belangrijkste oerkrachten van ons universum.

    Toen de ik deze boom tekende was ik amper 15 jaar oud en had nog nooit van kabbala gehoord. Mogelijk vind je dat vreemd maar toch gebeurt het bij echt bezielde creatieve processen heel regelmatig dat het dagelijks bewustzijn of het normale verstand er niet aan te pas komt. Pas als het werk af is, kan men dan veel later tot de ontdekking komen wat men eigenlijk werkelijk gemaakt heeft. In dit geval duurde het minstens 10 jaar voordat de betekenis tot mij doordrong.

    Deze persoonlijke treurwilg vertelt heel veel over mijn leven, over mijn ziel en mijn karakter. Het vertelt over mijn structuur dus, of nog beter gezegd; "mijn persoonlijke kosmos" zoals het zich verweven heeft met het "objectieve bestaan".

 

    Deze tekening toont hoe de slang en de boom met elkaar verweven zijn en hoe de creatieve energiestroom die de slang in wezen is zich kronkelt rondom de stam. Deze kronkeling of slingerende draaiing rondom het midden is uiteraard dezelfde beweging zoals die is getoond in het transformatieteken.

    Kabbala bevat de geheimen van het leven en wordt daarom vooral voor levensinzicht en onderzoek gebruikt. Tevens biedt het de mogelijkheid om te toveren. De volgende afbeeldingen laten aan aantal kabbala-bomen zien. Eerst de meest gebruikelijke vorm. Daarna enkele met specifieke veel voorkomende indelingen.

   

  

   

  

   

  

    De tien sferen staan bekend als de tien sephiroth en drukken de objectieve oerkrachten of principes uit. Men kan er allerhande associaties aan vastknopen zodat de goden of de aartsengelen er onder andere hun toebehorende gebied in vinden. De namen van de sephiroth zijn in respectieve volgorde:
1. Kether
2. Chochmah
3. Binah
4. Chèsed
5. Geburah
6. Tiphèreth
7. Nezach
8. Hôd
9. Jesôd
10. Malkuth

    Er bestaat ook nog een elfde sfeer genaamd; "Daath". Deze is echter een zeer mystieke en verborgen sephira en wordt daarom vaak buiten beschouwing gelaten.

    Als we nu mijn eigen boom eens nader vergelijken met de traditionele weergave dan krijgen we het volgende te zien.

      

    Indien we beginnen kijken vanaf de onderste sfeer Malkuth dan zien we dat hier de slang oprijst uit haar schuilplaats binnenin het koninkrijk van moeder aarde.

  Het kan duiden op mijn geboorte, op mijn incarnatie hier op aarde. Het kleine koppie zou dan zo ongeveer kunnen staan voor de jeugdige persoonlijkheid die ik was op het moment dat ik deze tekening maakte. Misschien blijkt hieruit ook dat de aandacht voor mijn persoonlijkheid of lager ego gering blijft?

  De volgende sfeer is Jesôd. De sfeer van de maan die gaat over projectie en bespiegeling. Iets daarvan komt tot uitdrukking door het frontale aankijken van de nar-achtige figuur. Alsof deze dwaas als vertegenwoordiger van de hele boom deze bespiegeld...

  Dan vindt er bevruchting plaats. De slang van vernieuwing en creativiteit doordringt de gevestigde boom strevend naar omhoog. De uitdrukking omvat tevens het sexuele aspekt van het leven, alsook de symbolische betekenis ervan.

  Rechts van deze ontwikkeling zien we Nezach die staat voor de kracht van Venus. Onder haar domein valt o.a. de kunst. Opmerkelijk is hier dat Venus een snor draagt.

  Uit haar hoofd zien we hoog boven haar Chochmah die met de waterige Neptunus wordt geassocieerd. Overgave en verslaving zijn o.a. kenmerken van deze invloed. Het idee van de overgave komt goed tot uitdrukking door de algehele slapte van deze figuur. Zij hangt krachteloos overgeleverd aan de lokale omstandigheden wat spijtig te bungelen. We zien de gehangene.

  Chesed, wiens natuurlijke plaats onder Chochmah gelegen is zien we hier misschien ietsje hoger dan Chochmah maar dat komt omdat Chochmah zich gelaten heeft overgeleverd aan de zwaartekracht. Chochmah hangt zo aan één van Chesed's sterke takken die hij ter ondersteuning aanbiedt. Chesed is de sfeer van de grote Jupiter. Ruimte is een belangrijk idee dat bij Jupiter hoort, denk maar aan de adelaar die zijn symbool is.

  In het midden van de boom vinden we Tiphèreth. Tiphèreth wordt geassocieerd met de zon, het stralende middelpunt van het zonnestelsel dat de boom tevens uitdrukt. Waar de slang geboren werd uit de boom, vervolgens de boom bevruchtte, is het op deze plaats dat de boom op zijn beurt de slang doordringt. Het is deze overgave of zelfopoffering die Tiphèreth maakt tot een zonnekoning, een waarlijke dienaar van het totaal.

  Als we erop letten welke figuur in eerste instantie Tiphèreth doordringt dan blijkt dit Hôd te zijn. De mythologische halfgod Mercurius of Thot, de bemiddelaar tussen mensen en Goden. In deze tekening is te zien dat zijn baard is gevlochten zoals bij de oud Egyptische farao's, de koningen die eveneens hun functie vervulden als dienaars van zowel het volk als de Goden. De gevlochten baard is een waardigheidssymbool als huwelijksgeschenk van de Vader.

  Uit het voorhoofd van deze Thot verrijst Mars, de god van de oorlog. Zijn sfeer is die van Geburah. Zijn boze blik is hier als de blik van een doodshoofd hetgeen eventueel wijst op afwezigheid van strijdlust of moed. Hoewel Geburah als kracht van vernietiging geldt, gaat het te ver dit als louter negatief te interpreteren. De kracht is echter agressief en gevaarlijk. In deze tekening blijkt zijn hoogmoed uit het innemen van de hoogste positie boven die van Binah. Daarbij onderdrukt hij met zijn vuist van macht Binah. (de knobbel juist boven de ogen van Binah)

  Binah is de sfeer van Saturnus-Chronos en als "vadertje tijd" eveneens verbonden aan de dood. Het loodzware gegeven drukt zich hier op onmiskenbare wijze uit in hoe dit grote hoofd als een zwaar gewicht overhelt. Het is de kop van de slang of het licht van bewustzijn. Hier zichtbaar bevreesd en aldus voorzichtig. Eliphas Levi omschrijft dit teken van hoogste inwijding als het astrale licht, in oude symbolen afgebeeld door de slang die op haar staart bijt. Het stelt afwisselend het kwaad en de voorzichtigheid voor, de tijd en de eeuwigheid, de verzoeker en de verlosser. Dit licht, dat het levensvoertuig is, kan zowel het goed als het kwaad helpen en kan evengoed aangezien worden voor het vurig lichaam van Satan als voor het lichaam van de heilige Geest.

  Kether stelt het grote onbekende voor, maar is niet hetzelfde als het onkenbare. Het kan misschien zuiver bestaan genoemd worden, echter zonder vorm of tijd. Het is zoiets als ongemanifesteerd bestaan. Het is het hoofd dat niet is. Logisch dat je hier dus geen hoofd ziet. Het hoofd kan niet getekend zijn.