zelf reflecterend ©

 

home  

 

KUNST  

SCHILDERIJEN  

TEKENINGEN  

de ziel  

bootjes  

landschappig  

deugden  

abstractoďden  

stolpen  

eilandjes  

FOTOGRAFIE  

PROJECTEN  

 

contact/verkoop  TEKENINGEN

Evenals de schilderijen zijn ook de tekeningen per thema gerangschikt. Zo is er de serie "bootjes" , de serie "stolpboerderijen" , de serie "landschappig" , de reeks die gaat over "de ziel" en tekeningen geďnspireerd op "deugden" . Nieuw zijn de "abstractoďden" en de "eilandjes met vuurtorens" .

Voor dat u kennis maakt met de tekeningen wil ik u eerst nog iets vertellen over de manier waarop veel van deze tot ontstaan zijn gekomen.

 


"de meeste tekeningen ontstaan in handzame boekjes"

 

Methode “toetsing aan het onderbewustzijn”.

Een belangrijk onderdeel in de manier van mijn studeren vormt de toetsing aan het onderbewustzijn. Ik gebruik hiervoor een zelf ontwikkelde droomtechniek die erop neer komt dat wanneer ik ga inslapen, ik mij voorneem me op een bepaald thema te concentreren.

 

Op het moment dat het stadium aanvangt waarin droombeelden verschijnen ben ik meestal nog juist wakker genoeg om dit voornemen te beantwoorden en me te focussen op het betreffende thema. Bij deze concentratie op de gedachte ontstaat dan meestal een toepasselijk gedachten- of droombeeld. Dit gedachten- of droombeeld is niet een beeld dat ik met mijn bewuste gedachten of associaties construeer.

 

Dit laatste is evenwel mogelijk om te doen maar voor mijn studie lang niet zo interessant. Het zou er in dat geval ongeveer op neer komen dat ik me dan bezig zou houden met het bestuderen van wat ik al weet. Vele malen intrigerender is het voor mij te speuren in de onontgonnen gebieden van wat zo mooi genoemd is; “het onderbewustzijn”. Het door deze techniek gevonden gedachten- of droombeeld werk ik zo natuurgetrouw mogelijk uit in de vorm van een tekening. Daarna kan dan een kritische beschouwing of analyse van het beeld volgen. Indien een tekening is getiteld dan is dit dus vaak het thema waarop ik me op deze wijze heb geconcentreerd. Vooral in de series "deugden" en "de ziel" heb ik deze methode intensief toegepast.