zelf reflecterend ©

 

home  

KUNST  

SCHILDERIJEN  

TEKENINGEN  

FOTOGRAFIE  

PROJECTEN  

straatkunst  

muurschilderingen  

actiekunst  

performances  

contact/verkoop  
PROJECTEN

Op deze pagina's vind u iets over mijn straatkunst, muurschilderingen, over mijn performances, over actiekunst waarin ik soms betrokken ben en nog zo wat dingen.

 

Doel, België

    Het zwaar gehavende Doel nabij Antwerpen is voor mij als kunstenaar dé plaats om te zijn. Ik ervaar deze spookstad als een ultiem symbool voor de ondergang van het westers imperialisme. De locatie doet in menig opzicht surrealistisch aan. Om het deprimerende karakter van het verminkte dorp enigzins te verzachten doe ik er aan straatkunst...

Waarom deze straatkunst over het wereldrecord wegkijken gaat...

    Wat nooit de voorpagina’s van de kranten heeft gehaald, terwijl dit eigenlijk wel had gemoeten, is de bizarre verschijning van een graancirkel die uitdrukking gaf aan een astronomisch fenomeen van grote historische betekenis.
    Als kunstenaar probeer ik deze gebeurtenis opnieuw onder de publieke aandacht te brengen, hopelijk met meer succes dan destijds het geval was. Deze muurschildering is dus nauwelijks meer dan een kopie van een graancirkel uit 2009.


De graancirkel nabij Avebury, Engeland, in april 2009. © Lucy Pringle.

    Om te beginnen is het beter te spreken van een gewasformatie in plaats van een graancirkel, aangezien er in het geheel geen graan aan te pas is gekomen. In april 2009 ontstond, in een koolzaadveld nabij het Engelse Avebury, deze bijzondere formatie. Blijkbaar was de bron van dit kunstwerk goed op de hoogte van het belang van het astronomische gegeven dat op dezelfde dag van ontstaan werd waargenomen door astronomen. Het astronomische gegeven betreft de “gammaflits” ofwel de “Gamma Ray Burst”. In dit geval een heel unieke gammaflits.


Kunstenaarsimpressie van een gammaflits, gepubliceerd in 2006.

    Alvorens ik uitleg wat een gammaflits is, wil ik erop wijzen dat hier de gewasformatie als een mediabericht heeft gefunctioneerd. Zo bezien kun je dus redeneren dat de bron van dit mediabericht misschien ook goed op de hoogte is van de tekortschietende media hier op aarde.

    Gammaflitsen zijn gigantische explosies die overal in het heelal voorkomen en duiden op een extreem overvloedige energiebron. Het zendt in een paar seconden meer energie uit dan de zon in zijn hele leven! Duizel nog even niet...
    Men veronderstelt dat het om stervende, d.w.z. imploderende reuzensterren gaat. Je kunt er zogezegd de doodskreet van superzware reuzensterren in zien, die bezwijken onder hun gewicht.

    Gammaflitsen worden zeer regelmatig overal in de ruimte waargenomen, maar de flits die op 23 april 2009 werd geregistreerd in sterrenbeeld Leeuw, betrof de verst verwijderde ooit gezien! Deze plof staat te boek als GRB 090423. Nooit eerder had men zo ver van de aarde weggekeken! Wat men zag, of althans wat Nasa's ruimtetelescoop SWIFT zag, was verder verwijderd dan elk bekend sterrenstelsel, elke quasar of zichtbare supernova… Niks aan de hand, toch?

    De explosie vond 625 miljoen jaar na de oerknal plaats en bereikte pas op 23 april 2009, na iets meer dan 13 miljard jaar, onze waarneming. Oké, nu mag je beginnen met duizelen: Als je weet dat het licht zich verplaatst met een slakkengangetje van ongeveer 300.000 kilometer per seconde, dan kun je zo ongeveer een inschatting maken van de afstand die de aarde inneemt tot het exploderende object.

    Natuurlijk geldt deze waarneming als een belangrijke historische gebeurtenis binnen de astro-wetenschappen. De belangrijkste conclusie die men aan deze ontdekking kan verbinden is dat 13 miljard jaar geleden blijkbaar al sterren stierven en zich vormden. Tot voor deze waarneming bestonden er slechts indirecte bewijzen die dit deden veronderstellen.
    Een opsteker is verder dat de flits het verst verwijderde sterrenstelsel verraadde. Het mag duidelijk zijn dat de astronomen met deze registratie een record hebben gevestigd. Wat mij betreft een record waar Max Verstappen nog een puntje aan kan zuigen!

    Hoe belangrijk en voor de wetenschap spectaculair deze gamma-uitbarsting ook mag zijn, zo mogelijk nog spectaculairder is het verschijnen van de prachtige gewasformatie op exact dezelfde dag van de waarneming van de flits! Dit is behalve verpletterend nieuws, uiterst betekenisvol.

    Voor al degenen die er niet van overtuigd zijn dat het graancirkel fenomeen (deels) op een reële paranormale grondslag kan berusten, vraag ik mij het volgende af: Wat is er nog meer voor nodig om in te zien dat hier iets aan de hand is, dat de mogelijkheden van het ons bekende overstijgt???

    Het moet ten gunste van de anonieme bron, de maker van de koolzaadformatie, gezegd worden dat deze het gebeuren eerder dan de telescopen heeft gespot, of althans heeft geweten dat het eraan stond te komen. Hoe kan dat? De formatie die een verbluffende gelijkenis vertoont met een kunstenaarsimpressie van zo'n flits werd, zoals ik al stelde, op dezelfde dag van de Swift-waarneming gerapporteerd! Weet daarbij, dat er tussen de waarneming van de flits en de bepaling van z'n afstand zo'n 17 uur gemoeid is. De formatie werd die dag omstreeks 9 uur in de ochtend al door Gary King gerapporteerd...

    In feite wijst alles erop, dat er sprake moet zijn geweest van zeer geavanceerde technieken om dit koolzaadkunstje te flikken. Het meest verbluffende is dat het een bewijs levert van voorkennis over zeldzame gebeurtenissen die de aarde nog niet hebben bereikt. Met andere woorden, er blijkt kennisoverdracht te hebben plaats gevonden die sneller moet zijn gegaan dan het licht...!

    Ook de manier waarop de formatie is vervaardigd wijst op een techniek die het grote publiek onbekend is. De canola- of koolzaadplant is vooral tijdens de bloeiperiode nog een uiterst fragiele en breekbare plant. Deze formatie vertoonde een zeer egale “ley” (=hoe de planten zijn omgelegd) waarbij verreweg de meeste planten werden verbogen aan de basis van de stengel. Dit effect is tot op heden nog nooit met succes nagebootst.


Onderzoeker Charles Mallet met een exemplaar van de omgebogen planten.

    Wat verder opmerkelijk mag worden geacht, is het ontwerp van de formatie. Het toont een vergaande expertise in zowel de kennis over het onderwerp als in kennis over beeldtaal. Het komt me voor alsof het wetenschappelijke kennis toevoegt aan bestaande kennis over het gammaflits fenomeen.

   
Toegevoegde kennis in het ontwerp zichtbaar gemaakt.

    Al met al is dit een teken van superintelligentie die klaarblijkelijk met de mensheid tracht te communiceren. Zoals ik het ervaar, is het een teken van hoop. Deze superintelligente bron beschikt, zoals aangetoond, over fabelachtige geavanceerde middelen die, bijvoorbeeld, ingezet zouden kunnen worden voor het welzijn van het leven hier op aarde. Men zal zich dan wel op moeten richten op het mogelijk maken van contact met deze bron. Hoe dat het beste gedaan kan worden is minstens een hoofdstuk op zich.

    Helaas streeft het grootste deel van de mensheid steeds liever het ideaal van wederzijdse vernietiging en verwoesting van het natuurlijk leefmilieu na, dan aandacht te schenken aan deze superintelligentie. Of heb ik het mis?

 

 

 

 

    Wilt u meer lezen over mijn graancirkel-onderzoek? Ik heb een speciale afdeling "graancirkels" waarin ik vooral het beeldtaal aspect van het fenomeen uitdiep.

GRAANCIRKELS
    In deze afdeling GRAANCIRKELS is overigens een artikel opgenomen waarin nog een andere koolzaad formatie uitvoerig wordt belicht. Het bijzondere aan deze formatie is dat het een reactie lijkt op nog een muurschildering die ik eerder in Doel heb gemaakt...

Doel/Silbury Hill, 2011
    Ook heb ik een boek over de beeldtaal van graancirkels geschreven waarin aanvullende informatie te vinden is over de gammaflits formatie.

HET BOEK