zelf reflecterend ©

 

home

WIE IS RANDELL

GEEST-RIJK

KUNST

GRAANCIRKELS

POËZIE

 ETHIEK

Verantwoording/inleiding
Onderscheid/ordening
      Vivekanandi versus Bailey
De tien geboden (vier versies)
Methode “toetsing aan het onderbewustzijn”

Toewijding aan de Al-geest
Geestelijk lezen
Innerlijke en uiterlijke reiniging
Vurige aspiratie I
Deugdzaamheid
Tevredenheid
Waarachtigheid
Niet stelen
Zelfbeheersing
Ruimhartigheid

Extra aanvullingen

 contact

 

ETHIEK

ruimhartigheid

 

afb: ruimhartigheid
ruimhartigheid

 

Hier wordt de broekriem óf los gemaakt óf aangehaald. De broekriem geldt als machtssymbool vanwege de beslissing over het al dan niet “losbandige” aspekt des levens. Behalve dat het gaat over de lusten van het vlees staat het ook in betrekking tot het spreekwoordelijke “de broekriem aanhalen” hetgeen duidt op het aanleggen van financiële beperkingen. We zien in dit teken dus twee zeer krachtige soorten begeertes behandeld. De begeerte of het verlangen in z’n algemeenheid is altijd een hoedanigheid van het hart. Het hart verlangt onophoudelijk en is in deze werking nooit helemaal tot stilte te brengen. Legt men het hart al te strakke beperkingen op dan kan het verkillen of verstikken met alle schade van dien. Geeft men het de tomeloze vrijheid elke willekeurige opwelling of blinde impuls na te volgen dan kan het niet anders of men raakt ontspoord, de driften zijn dan meester over de persoonlijkheid met, ook dan, allerlei pijn tot gevolg. Het gaat er dus om het juiste midden of evenwicht tussen deze twee uitersten te vinden. De afbeelding kan daarom zowel het aanbinden als het losmaken van de broekriem suggereren. Van belang in het beeld is het gezichtspunt van de beschouwer. Aangegeven wordt namelijk het éigen handelen, het éigen gezag. De ruimte die we ons zélf al dan niet geven op het gebied van onze verlangens.