zelf reflecterend ©

 

home

WIE IS RANDELL

GEEST-RIJK

KUNST

GRAANCIRKELS

POËZIE

 ETHIEK

Verantwoording/inleiding
Onderscheid/ordening
      Vivekanandi versus Bailey
De tien geboden (vier versies)
Methode “toetsing aan het onderbewustzijn”

Toewijding aan de Al-geest
Geestelijk lezen
Innerlijke en uiterlijke reiniging
Vurige aspiratie I
Deugdzaamheid
Tevredenheid
Waarachtigheid
Niet stelen
Zelfbeheersing
Ruimhartigheid

Extra aanvullingen

 contact

 

ETHIEK

niet stelen

 

afb: niet stelen
Niet stelen

 

Er hangt een kapstok aan een muur. Zichtbaar zijn drie witte glanzende kapstokhaken met elk een kleiner haakje daaronder. De middelste kapstokhaak is groter dan de andere twee. Naar aanleiding van het thema zou je kunnen denken dat er mogelijk kledingstukken zijn gestolen maar puur aan de hand van wat er te zien is kan je net zo goed beweren dat het sluitingstijd is geweest of iets dergelijks. Eigenlijk is er vooral het nodige of van alles niét te zien. De kapstok is ongebruikt. Het nodigt de fantasie uit om allerlei dingen “eraan op te hangen”. Wat gebeurt er als je niet steelt? Met voorkennis van bepaalde onderdelen van de studie wordt dit mogelijk nog wat interessanter en springt het in het oog dat er opnieuw sprake is van een drie-éénheid. Een drie-éénheid als kapstok wil misschien verwijzen naar de drie werelden, te weten;
• het stoffelijke gebied
• het astrale gebied
• het mentale gebied (lager mentaal)
Aangezien iedere kapstokhaak zich verdeelt in een onder- en een boven-gedeelte zou je daarmee de hogere tegenhangers van deze gebieden bij dit verhaal moeten betrekken (ook al omdat de kapstok hoog hangt);
• het mentale gebied (hoger mentaal)
• het boeddhisch gebied
• het atmisch gebied
Volgens de Raja-leer heeft het gebod “niet stelen” betrekking op al deze verschillende gebieden. Voor de volledigheid kan het goed zijn nog andere drie-éénheden op toepasbaarheid te onderzoeken.