zelf reflecterend ©

 

home

WIE IS RANDELL

GEEST-RIJK

KUNST

GRAANCIRKELS

POËZIE

 ETHIEK

Verantwoording/inleiding
Onderscheid/ordening
      Vivekanandi versus Bailey
De tien geboden (vier versies)
Methode “toetsing aan het onderbewustzijn”

Toewijding aan de Al-geest
Geestelijk lezen
Innerlijke en uiterlijke reiniging
Vurige aspiratie I
Deugdzaamheid
Tevredenheid
Waarachtigheid
Niet stelen
Zelfbeheersing
Ruimhartigheid

Extra aanvullingen

 contact

 

ETHIEK

tevredenheid

 

afb: tevredenheid
tevredenheid

 

Er is van buitenaf gezien zicht op een geopend raam met een drietal bloemetjes die op de vensterbank zijn gezet. De bloemetjes zijn fel oranje met dien verstande dat één van de bloemetjes het minder goed doet en daarom wat minder kleurt dan de andere twee. Binnen is het donker. Zoals vermeld zijn hier de bloemetjes buiten gezet hetgeen een welbekend gezegde is voor het feit dat er veel plezier gemaakt wordt. Wat stoort aan dit plaatje is het verval dat blijkbaar intreedt te zien aan dat ene bloemetje dat weg lijkt te kwijnen. Het teken kan er daarom op wijzen dat er een einde komt aan de pret en dat het nodig is om bijtijds het verval tegen te gaan. Veel pret maken is prima zolang er geen schade door wordt geleden. Indien het donker is van binnen, m.a.w. als men van binnen leeg is dan staat men open voor de allerlei genietingen die van buitenaf moeten komen en dat verhoogt de kans op kwetsuren. De duisternis van binnen wordt behalve door het geopende raam nog eens benadrukt door het donkere midden van de geopende bloemen. Dat deze bloemen drie in getal zijn wekt associaties met bijvoorbeeld drie onafhankelijke individuen, misschien met de drie-voudige aard van het ego of met weer een ander type drie-eenheid. Als we het uitgangspunt “tevredenheid” ter hand nemen kan dit misschien een oplossing bieden voor het probleem van het intredend verval dat gemakkelijk veroorzaakt wordt door die innerlijke leegte of onwetendheid. Het aankweken van een tevreden gemoedstoestand kan als compensatie dienen voor het onrustige najagen van allerlei oppervlakkige en kortstondige genietingen. Er is niet iets specifieks nodig om tevreden te kunnen zijn behalve de tevredenheid zelf. Er is niet iets speciaals nodig om gelukkig te zijn behalve het gelukkig zijn zelf.