zelf reflecterend ©

 

home

WIE IS RANDELL

GEEST-RIJK

KUNST

GRAANCIRKELS

POËZIE

 ETHIEK

Verantwoording/inleiding
Onderscheid/ordening
      Vivekanandi versus Bailey
De tien geboden (vier versies)
Methode “toetsing aan het onderbewustzijn”

Toewijding aan de Al-geest
Geestelijk lezen
Innerlijke en uiterlijke reiniging
Vurige aspiratie I
Deugdzaamheid
Tevredenheid
Waarachtigheid
Niet stelen
Zelfbeheersing
Ruimhartigheid

Extra aanvullingen

 contact

 

ETHIEK

innerlijke en uiterlijke reiniging

 

afb: zedelijkheid
Innerlijke en uiterlijke reiniging

 

Een vuilniscontainer is met volle afvalzakken gevuld. Het zijn er zoveel dat het deksel niet helemaal meer dicht kan. Bijzonder detail is dat er een propje is gestoken tussen de bak en het deksel in de hoek. Dit is het type container dat buiten aan de straat wordt gezet voor de vuilnisophaaldienst. De volle vuilniszakken die zijn opgespaard duiden op verzameld vuil dat waarschijnlijk van binnen, van huis of kantoor of iets dergelijks afkomstig is en daarmee op de innerlijke reiniging. Als zo’n container eenmaal buiten aan de straat is gezet kan het gebeuren dat er door iemand nog wat vuil aan toe wordt gevoegd hetgeen dan wijst op reiniging van troep van buiten. Wat eveneens als uiterlijke reiniging kan worden beschouwd is natuurlijk de aktiviteit van de vuilnisophaaldienst. Vooral de prop waarvan je kunt zeggen dat die uít de container steekt, maar met evenveel recht dat die nog juist ín de container is geduwd, maakt het symbool voor zowel innerlijke als uiterlijke reiniging compleet. Tevens zet dit detail ons op het spoor van een bepaalde neiging waardoor de gedachte aan het idee “innerlijk” diepgang krijgt. Het is de neiging van nog even snel iets tussendoor te proppen. Bij deze neiging is het in de knel komen, het duwen of doordrukken, frappant. Zo gesteld kan ook het improvisorisch gerommel onder hoge tijdsdruk wijzen op de noodzakelijkheid van reiniging. Het liefst natuurlijk in de vorm van het compleet afwassen van zo’n vervelende neiging.