zelf reflecterend ©

 

home

WIE IS RANDELL

GEEST-RIJK

KUNST

GRAANCIRKELS

PO╦ZIE

 ETHIEK

Verantwoording/inleiding
Onderscheid/ordening
      Vivekanandi versus Bailey
De tien geboden (vier versies)
Methode ôtoetsing aan het onderbewustzijnö

Toewijding aan de Al-geest
Geestelijk lezen
Innerlijke en uiterlijke reiniging
Vurige aspiratie I
Deugdzaamheid
Tevredenheid
Waarachtigheid
Niet stelen
Zelfbeheersing
Ruimhartigheid

Extra aanvullingen

 contact

 

ETHIEK

geestelijke studie

 

afb: zedelijkheid
geestelijk lezen

 

Een boek ligt geopend voor ons. Op de rechter bladzijde zien we wat vage krabbels en/of het begin van een soort ontwerp of iets dergelijks. Punten zijn net geen punten of co÷rdinaten. Het is alsof er zomaar wat gedaan is zonder dat de gedachten erbij waren met uitzondering van iets wat ik een extensie zou willen noemen. Een verschuiving van een horizontale lijn naar links waardoor aldus een vakje zich heeft gevormd. De punten die net iets meer dan punten zijn geworden (of toch niet) kunnen ook als aarzelende pogingen tot iets worden beschouwd.
Pogingen in een zeer pril stadium die niet zijn afgemaakt.
Bij elkaar genomen kunnen we dus ongeveer zeggen dat deze bladzijde gaat over hoe uit het ÚÚn het ander voortkomt of juist niet. Over beginselen, dat is te zeggen, zekere tendenzen en hun mogelijke vervolg. Het beste dat ik eruit af kan leiden is dat het teken als een aansporing kan funktioneren tot voortzetting en voltooiing van hetgeen is aangevangen. Er wil helderheid komen. Geestelijke studie leidt tot opheldering van onduidelijkheid.